FN-dage

Sist oppdatert: 18.04.2024

Internationale dage for at markere og sprede viden om vigtige emner.

2 feb.

Verdens vådområdedag

Våtmarker er verdifulle, men truede naturområder. Våtmarksområder er svært viktige for å oppnå bærekraftsmålene. 

4 feb.

Verdens kræftdag
Kræft er en af de mest almindelige dødsårsager globalt. Hvert år dør næsten 9,6 millioner mennesker af kræft.

6 feb.

Den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse

Over 200 millioner piger og kvinder som lever i dag er blevet udsat for omskæring og andre former for kønslemlæstelse.

6 feb.

Samernes nationaldag

6. februar er nationaldagen for samerne, det oprindeligefolk i Norge. Dagen er fælles for alle samere i Norge, Finland, Sverige og Rusland.

10 feb.

Verdensdagen for bælgfrugter

Bælgfrugter kan hjælpe verdenen med at opnå FN's Verdensmål nummer 2 om at udrydde sult, og nummer 13 om at stoppe klimaforandringerne. Plantene er en vigtig kilde til protein og kan bruges som klimavenlig gødning.

11 feb.

Den internationale dag for kvinder og piger indenfor forskningen

I Danmark er der cirka lige så mange kvinder som der er mænd med en doktorgrad. Men der er færre kvindelige lektorer og professorer som der er mandlige.

13 feb.

Verdens radiodag

Radio er stadig det medie som når ud til flest mennesker, verden over.

20 feb.

Verdensdagen for social retfærdighed

Vejen til et bedre samfund er gennem social retfærdighed.

21 feb.

Den internationale modersmålsdag

UNESCO markerer den internationale dag for modersmålssprog for at fremme verdens sproglige og kulturelle mangfoldighed.

1 mar.

Den internationale dag mod al form for diskriminering

FN arbejder med at forebygge og forhindre diskriminering og stigmatisering af alle mennesker.

3 mar.

Verdensdagen for vilde dyr og planter

Verdensdagen for vilde dyr og planter fejre jordklodens fantastiske dyre- og planteliv.

8 mar.

Den internationale kvindedag

FN's Verdensmål nummer 5 skal opnå ligestilling og styrke piger og kvinders position i samfundet.

10 mar.

International dag for kvindelige dommere

Kvinners aktive deltakelse i rettsvesenet er viktig for å oppnå likestilling, bærekraftig utvikling, fred og demokrati. 

15 mar.

International dag til bekæmpelse af islamofobi

Dagen markeres for at vise islams sande ansigt til de, som har fordomme mod muslimer og islam, baseret på respekt for menneskerettigheder og trosmangfoldighed.

20 mar.

Den internationale dag for lykke

Det er en del af en nations opgave at sørge for at mennesker har et anstændigt og godt liv.

21 mar.

Verdensdagen for Downs syndrom

Dagen bliver markeret for at støtte mennesker med diagnosen, oplyse og fremme information om Downs syndrom.

21 mar.

Den internationale dag for skove

FN's internationale dag for skove sætter lys på vigtigheden af skovbevaring og bæredygtig udvikling, samt behandlingen af mennesker som lever i og af skove.

21 mar.

Nowruz - det persiske nytår

Nowruz, også kendt som det persiske nytår, står på UNESCO's immaterielle verdensavsliste, og markeres også som den internationale FN-dag.

21 mar.

Verdens poesidag (UNESCO)

UNESCO markerer verdens poesidag for at sætte lys på sproglig mangfoldighed, og poesi som et vigtigt kulturudtryk.

21 mar.

Den internationale dag imod racediskriminering

Dagen markeres for at støtte kampen mod racediskriminering.

22 mar.

Verdens vanddag

Man har behov for en handlingsplan på hvordan man skal takle klimaforandringerne på tværs af lande og sektorer med et fælles mål; at skaffe trygt og bæredygtigt vand til hele verdens befolkning.

23 mar.

Verdens meteorologidag

Dagen markeres for at fokusere på internationalt samarbejde om meteorologi, hydrologi og klimatologi.

24 mar.

Verdens tuberkulosedag

Tuberkulose er en af de mest dødelige infektionssygdomme i verdenen.

24 mar.

Den internationale dag for retten til sandhed om menneskerettighedsbrud og for værdighed for ofrene

Dagen er til minde om ofrene for grove og systematiske menneskerettighedsbrud og fokuserer på retten til sandhed og retfærdighed.

25 mar.

International mindedag for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel

Formålet er at informere om den 400 år lange afrikanske slavehandel og konsekvenserne af den.

25 mar.

Den internationale dag i solidaritet med FN-ansatte som bliver holdt fanget eller blevet bortført

Siden 1948 har mindst 3866 FN-ansatte i fredsbevarende styrker mistet livet i FN-operationer. Hvert år risikerer mange livet og hvert år går liv tabt. Derfor markerer man dagen for at hædre alle ansatte som har mistet livet på FN-opgaver.

2 apr.

FN-dagen for bevidsthed omkring autisme

Dagen skal bidrage til at, skabe forståelse for autisme i samfundet.

4 apr.

Den internationale dag for bevidsthed omkring miner og minerydninger

Dagen markeres for at vise al den lidelse, der forårsages af landminer hvert år, og at minedrift er til stor gavn i flere områder.

5 apr.

International dag for samvittighed

Menneskers samvittighet stopper dem fra å begå forbrytelser mot andre. Derfor har samvittighet en sentral rolle i fredsarbeid. 

6 apr.

Den internationale dag for idræt, udvikling og fred

Sport kan være med til at opbygge et lokalsamfund, bidrage til god sundhed, og kan bruges som del af undervisningen i skolen.

7 apr.

Verdens sundhedsdag

I år markeres det internationale år for sygeplejesker og jordmødre.

7 apr.

Mindedag over folkemordet i Rwanda

Dagen er til minde om de mange mennesker som har mistet livet under folkemordet i Rwanda i 1994.

12 apr.

Den internationale dag for mennesker i rummet

FN markerer d. 12. april for at anerkende udforskningen af rummet som bidrag til at opnå bæredygtig udvikling, og fremme arbejdet for at rummet kun bliver brugt til fredelige formål.

21 apr.

Verdensdagen for kreativitet og innovation

Kreativitet og innovation er en vigtig del af fremskridt, økonomisk udvikling og FN's Verdensmål.

22 apr.

International moderjorddag

Moderjorddagen bliver fejret for at minde os om at jorden og økosystemerne giver os liv og næring.

23 apr.

Verdens bog- og ophavsretsdag

UNESCO markerer verdens bogdag d. 23 april hvert år - for at hylde bøger og forfattere - og for at opmuntre alle til læseglæde.

24 apr.

Verdens vaccinationsuge

Vaccinationer forhindrer 2-3 millioner dødsfald om året.

25 apr.

Verdens malariadag

Over 200 millioner mennesker bliver smittet af malaria årligt.

26 apr.

FN's mindedag efter Tsjernobyl-ulykken

FN beregner at ca. 8,4 millioner mennesker i Hviderusland, Ukraine og Rusland blev udsat for stråling efter ulykken ved atomkræftværket i Tsjernobyl.

26 apr.

Verdensdagen for intellektuel ejendom

Hvert år den 26. april fejrer FN gennem WIPO, hvordan ophavsret for intellektuel ejendomsret kan tilskynde til innovation og kreativitet.

28 apr.

Verdensdagen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Hver dag dør flere end tusinde mennesker som følge af arbejdsskader eller arbejdsrelaterede sygdomme.

30 apr.

Den internationale jazzdag (UNESCO)

Dagen skal øge forståelse for jazz som et vigtigt element i undervisningen, i fredsarbejde, i at skabe sammenhold, dialog og samarbejde mellem folk.

2 maj

Verdensdagen for tunfisk

Verdensdagen for tunfisk sætter lys på vigtigheden af en bæredygtig fiskebestand for at opnå FN's Verdensmål.

3 maj

Den internationale dag for pressefrihed

Den internationale dag for pressefrihed fejrer de fundamentale principper af pressefrihed, forsvarer medierne fra angreb på deres frihed og hylder journalister som har mistet livet i udøvelsen af sit virke.

8 maj

Mindedagen for ofrene efter 2. Verdenskrig

Den. 8 og 9 maj mindes vi ofrene efter 2. Verdenskrig, og behovet for at forsones efter krigen som tog 72 millioner menneskeliv.

10 maj

Internasjonal dag for argantrær

Argantreet er et symbol på evighet og motstand. 

11 maj

Verdensdagen for trækfugle

Verdensdagen for trækfugle bliver markeret to gange årligt.

15 maj

Den internationale familiedag

Den internationale familiedag understreger den vigtige rolle som familien har i at skabe trygge og gode liv.

16 maj

Den internationale dag for at leve sammen i fred

Dagen vil fremme forsoning, sikre fred og opfordre til bæredygtig udvikling.

16 maj

Den Internationale dag for lys

Lys er liv. Uten lys ville ikke livet på planeten vår eksistert. Forskere har utviklet mange måter vi kan bruke lyset på slik at vi kan skape et bedre samfunn og løse utfordringer vi står overfor.

17 maj

Verdens telekommunikations- og informationsdag

Hvert år markerer FN den internationale dag for telekommunikation.

20 maj

Verdensdagen for bier

Verdensdagen for bier belyser vigtigheden i at bevare bier og andre bestøvere.

21 maj

Internasjonal dag for te

Teindustrien har stor økonomisk betydning både for enkeltmennesker og for hele samfunn i utviklingsland. Te har også kulturell betydning i mange samfunn. 

21 maj

Verdensdagen for kulturel mangfoldighed

Kulturel mangfoldighed er en værdifuld ressource for at opnå FN's Verdensmål.

22 maj

Den internationale dag for biologisk mangfoldighed

Biodiversitet ligger til grund for alt liv på jorden, og for arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling.

23 maj

Vesak-dagen

Vesak-dagen, fuldmånedagen i maj, det er den hellige dag for to millioner buddhister rundt om i verden.

23 maj

Den internationale dag for at stoppe fistula-sygdommen

Det er skader som opstår i underlivet under fødslen er et tydeligt eksempel på behovet for bedre sundhedsforhold for kvinder.

29 maj

Den internationale dag for fredsbevarende styrker

D. 29. maj hyldes alle som har deltaget i FN-styrkerne, og vi mindes FN-soldatene som har mistet livet.

31 maj

Verdensdagen imod tobak

WHO's medlemslande vedtog at oprette en dag imod rygning i 1987. Formålet med dagen er at skærpe opmærksomheden på hvilke sygdomme og risikoer der er ved nikotin.

1 jun.

Den internationale dag for forældre

Dagen hædrer forældre verden over.

3 jun.

Verdens cykeldag

Anerkendelsen af cyklen som et enkelt, hurtigt, rent og miljøvenligt køretøj gør at FN markerer cyklens egen dag.

4 jun.

Den internationale dag for uskyldige børn udsat for angreb

Denne dag sætter fokus på FN's ansvar for at beskytte børns rettigheder.

5 jun.

Verdens miljødag

Verdens miljødag markeres for at øge bevidstheden om miljøspørgsmål.

5 jun.

Den internationale dag mod ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri

Ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri er blevet en stører bekymring verden over.

8 jun.

Den internationale dag for verdens have

Dagen skal skabe opmærksomhed på havene og deres økosystemer.

12 jun.

Verdensdagen imod børnearbejde

Omkring 152 millioner børn er ofre for børnearbejde i verden i dag.

13 jun.

FN's dag for at markere opmærksomheden på albinisme

I dele af Afrika oplever mennesker med albinisme diskriminering og vold. Det er også her albinisme er mest udbredt.

14 jun.

Verdens bloddonerdag

Bloddonerdagen skal skabe bevidsthed behovet for blod og anerkende det vigtige bidrag som bloddonere gør.

15 jun.

Verdensdagen imod vold og misbrug af ældre

Dagen markerer en afstandstagen fra vold og lidelse, der rammer ældre over hele verdenen.

17 jun.

Verdensdagen for bekæmpelse af ørkenspredning og tørke

Tørre områder dækker ca. 30 procent af jordens landoverflade, og er hjem for to milliarder mennesker.

18 jun.

Dagen for bæredygtig gastronomi

Gastronomi er en vigtig del af den kulturelle mangfoldighed i verden.

19 jun.

Den internationale dag imod seksuel vold i konflikter

Dagen har til formål at stoppe brugen af seksuel vold i konflikter og hædre de ofre som har været udsat disse.

20 jun.

Verdensdagen for flygtninge

Verdensdagen for flygtninge markeres for at støtte for mennesker som er tvunget til at flygte fra deres hjem.

21 jun.

Den internationale dag for yoga

Efter et forslag fra Indien har generalforsamlingen vedtaget at d. 21. juni hvert år skal være den internationale dag for yoga.

23 jun.

Den internationale dag for enker

Dagen anerkender at enker er i en speciel udsat situation verden over.

23 jun.

FN's dag for offentligt arbejde

Dagen markerer hvor vigtigt offentligt arbejde er for vores samfund.

24 jun.

International dag for kvinder i diplomati

I 2022 vedtok FNs generalforsamling denne internasjonale dagen for å anerkjenne kvinners uunnværlige rolle i diplomatiet. 

25 jun.

Den internationale dag for søfolk

Denne dag sætter lys på søfolks vilkår rundt om i verden, og anerkender søfolks bidrag til internationale handel og økonomi.

26 jun.

FN-pagten underskrives

På denne dag i 1945 blev FN oprettet i San Fransisco i USA. Kun 51 stater var med fra starten. I dag har FN 193 medlemslande.

26 jun.

Den internationale dag imod narkotika

Dagen markerer arbejde imod at folk får et narkomisbrug samt ulovlig handel af narkotika.

26 jun.

Internasjonal dag til støtte for torturofre

Dagen skal vise støtte til torturofre, og markere målet om total utryddelse av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

30 jun.

Den internationale dag for parlamentarisme

Parlamenter og parlamentarisme har fået sin egen dag hos FN fordi de er stærke medspillere til at arbejde med FN's mål om fred, menneskerettigheder og udvikling.

30 jun.

Den internationale asteroidedag

Den internationale asteroidedag markeres for at øge bevidstheden omkring asteroiderisikoen og for at informere det offentlige om mulige trusler.

9 aug.

Den internationale dag for oprindelige folk

370 millioner mennesker i 90 land regnes som oprindelige folk.

12 aug.

Den internationale ungdomsdag

1,8 milliarder af verdens befolkning er mellem 10 og 24 år gamle. Vi har nu den største ungdomsbefolkning i menneskehedens historie.

19 aug.

Verdens humanitære dag

Dagen hædre arbejdet for de mennesker som arbejder i humanitære kriser.

21 aug.

Den internationale dag til minde om ofrene for terrorisme

Dagen skal bidrage til at fremme menneskerettigheder til dem som har overlevet et terrorangreb.

22 aug.

Den internationale dag for ofrene som rammes af vold på grund af deres religion eller livssyn

Dagen tager afstand fra vold og terrorisme som handler om religion eller livssyn.

23 aug.

Den internationale dag til minde om slavehandel

Dagen retter opmærksomhed på betydningen af den historiske slavehandel, og afskaffelsen af den.

29 aug.

Den internationale dag mod atomprøvesprængning

FN opfordrer nationer, organisationer og civile til at engagere sig i arbejdet mod atomvåben.

30 aug.

Den international dag for ofrene for bortførelser

FN er bekymret for en stigning i antallet af bortførelser rundt om i verden, og har siden 2011 markeret denne dag.

31 aug.

Internasjonal dag for mennesker av afrikansk avstamning

Dagen har som mål å hedre de enorme bidragene fra den afrikanske diasporaen rundt om i verden, og å eliminere alle former for diskriminering av mennesker av afrikansk avstamning.

5 sep.

Den internationale velgørenhedsdag

Den internationale velgørenhedsdag markeres for at skabe opmærksomhed og engagement omkring det at hjælpe andre. Velgørenhed bidrager også til solidaritet, dialog og til gensidig forståelse mellem mennesker.

8 sep.

Den internationale dag for læse- og skrivefærdigheder

Mere end 750 millioner mennesker kan ikke læse og skrive. FN markerer sit arbejde med læse- og skrivefærdigheder gennem sin egen dag.

9 sep.

Internasjonal dag for å beskytte utdanning mot angrep

Alle barn har rett til utdanning uten frykt for vold eller angrep. 

10 sep.

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse (WHO)

FN markerer World Suicide Prevention Day for at fremhæve, at forebyggelsesarbejde arbejder på at reducere antallet af selvmord.

12 sep.

FN's dag for syd-syd-samarbejde

Dagen markerer udviklingssamarbejdet mellem lande i syd.

15 sep.

Den internationale dag for demokrati

For at vise støtte til nye eller genopbyggede demokratier vedtog FN's generalforsamling i 2007 at markere deres egen dag for demokratiet.

16 sep.

Den internationale dag for bevaring af ozonlaget

Dagen markerer underskrivningen af Montreal-protokollen - en international aftale som har vært afgørende for bevaringen af ozonlaget.

17 sep.

Verdens Patientsikkerhedsdag

World Patient Safety Day opfordrer til solidaritet og koordineret indsats fra alle lande og internationale aktører for at forbedre patientsikkerheden.

21 sep.

Den internationale fredsdag

Siden 1981 har den internationale fredsdag blevet markeret i forbindelse med åbningen af FN's Generalforsamling.

23 sep.

International tegnsprogsdag

Dagen vil øge bevidstheden om tegnsprog, og vise hvilken betydning tegnsprog har for døve og hørehæmmede for at realisere deres menneskerettigheder.

26 sep.

International dag for total afskaffelse af atomvåben ​

Et af FN's første og konsekvente mål er at afskaffe verdens atomvåben.

27 sep.

Verdens turismedag ​

Verdensturismeorganisationen UNWTO ønsker at rette international opmærksomhed mod den betydning turisme har for både kulturelle, politiske og økonomiske værdier.

28 sep.

Den internationale dag for adgang til information

Adgang til nuanceret og korrekt information er vigtig for at forstå ens egen situation, ens eget land og resten af verden.

28 sep.

Den internationale søfartsdag

To år efter Titanic-ulykken i 1912 blev den første internationale konference om sikkerhed til søs afholdt i London.

29 sep.

Verdens hjertedag (WHO)
Verdens hjertedag blev etableret i 2000 for at øge bevidstheden om hjerte-kar-sygdomme, den største dødsårsag i verden.

29 sep.

Den internationale dag mod madspild

Det findes mere end nok mad til alle mennesker i verden.

30 sep.

International oversættelsesdag

Oversættelse spiller en stor rolle i at binde nationer sammen og fremme fred, udvikling og forståelse.

1 okt.

Den internationale dag for ældre

Også ældre mennesker har ret til sundhed og livskvalitet. FN's internationale dag for ældre er et af tiltagene for at sætte lys på disse rettigheder.

2 okt.

Den internationale dag mod vold

Dagen markeres på Mahatma Gandhis fødselsdag, befrielseslederen regnes som en pioner for ikke-voldelig modstandskamp.

5 okt.

Verdens lærerdag

Verdens lærerdag markeres for at rette opmærksomheden på lærernes unike rolle, og hædre lærere og lærerorganisationer og deres opgaver og ansvar.

7 okt.

Den internationale dag for by- og bosætningsproblemer

Dagen har til formål sætte lys på tilstanden i byerne, og på den grundlæggende ret til tilstrækkelig tag over hovedet for alle mennesker.

7 okt.

Verdens bomullsdag

I gjennomsnitt vil ett tonn bomull gi inntekt og arbeid til fem mennesker i et helt år. Bomullsindustrien er svært viktig, spesielt i avsidesliggende og fattige områder. 

9 okt.

Verdens post-dag

Postvæsenet er en af de ældste former for kommunikation, og spiller fortsat en central rolle i global infrastruktur.

10 okt.

Verdensdagen for mental sundhed (WHO)

Verdensdagen for psykisk sundhed markeres for at øge befolkningens viden, forståelse og åbenhed om, hvad der styrker og svækker det mentale helbred, og for at mobilisere til tiltag, der styrker den offentlige mentale sundhed.

13 okt.

Den internationale dag for reduktion af katastrofer

Naturkatastrofer kommer oftes uvarslet og kan slå til hvor som helst i verden.

15 okt.

Den internationale dag for kvinner i rurale områder

Dagen anerkender hvor vigtige kvinder er i landsbyer for madproduktionen og for fødevaresikkerheden.

16 okt.

Verdens Fødevaredag

FN's bæredygtige udviklingsmål nummer 2 siger, at vi skal udrydde sult inden 2030.

17 okt.

International dag for udryddelse af fattigdom

FN's mål for bæredygtig udvikling er et vigtigt redskab til at udrydde fattigdom inden 2030.

20 okt.

Verdens statistikdag

Statistik giver os en viden, så politikere og statsledere kan finde gode løsninger til samfundets udvikling.

24 okt.

Verdensdagen for information om udvikling

FN's Generalforsamling har besluttet, at World Development Information Day skal være den 24. oktober, samme dag som selve FN-dagen

24 okt.

FN-dagen

FN-dagen er en anerkendelse af, hvad FN har opnået. Dagen fejres i skoler og børnehaver over hele landet.

27 okt.

Verdensdag for audiovisuel arv (UNESCO)

Verdensdag for audiovisuel arv markeres for at fremhæve vigtigheden i ​​at bevare lyd-, film- og tv-programmer for at opbevare vores kulturarv. Dagen er skabt af UNESCO.

31 okt.

Verdensdagen for byer

Verden urbaniseres fortsat i et øget tempo. Verdensdagen for byer retter søgelyset på behovet for en bæredygtig udvikling af urbane områder.

2 nov.

International dag mod forbrydelser mod journalister
Mellem 2006 og 2023 er mere end 1.600 journalister blevet dræbt på grund af deres arbejde.

5 nov.

Verdensdag for bevidsthed om tsunamier

Tsunamier er store havbølger fremkaldt ved underjordiske jordskælv eller jordskred, vulkanudbrud eller jordskred fra land.

6 nov.

Den internationale dag mod miljøødelæggelser i krig og væbnede konflikter

Miljøet og økosystemerne er ikke bare ofre for krig, men er også en krigsårsag.

10 nov.

Verdens forskningsdag for fred og udvikling (UNESCO)

Dagen markerer forskningens vigtige rolle i at skabe fred og udvikling.

14 nov.

Verdens diabetesdag (WHO)

422 millioner mennesker lever med diabetes, og mange er udsat for at udvikle sygdommen.

16 nov.

Den internationale tolerancedag

I en globaliseret verden er der mange forskellige folk og individer som flytter, lever sammen og er afhængige af hinanden. Tolerance er derfor essentielt for at et samfund skal fungere. Tolerence er en vigtig modvægt til racisme og voldelig ekstremisme.

17 nov.

Verdensdagen til minde om ofrene i trafikulykker

Den tredje søndag i november mindes FN mennesker som er dræbt eller kommet til skade i trafikken.

19 nov.

Verdens toiletdag

En tredjedel af alle mennesker har ikke adgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toiletter.

20 nov.

FN's Internationale Børnedag

FN's internationale børnedag skal bevidstgøre børn over hele verden om deres rettigheder.

20 nov.

Afrikas industrialiseringsdag

Målet for dagen er at mobilisere det internationale samfund til at engagere sig mere i udviklingen af industrien i Afrika.

21 nov.

Verdens filosofidag (UNESCO)

Verdens filosofidag blev introduceret af UNESCO i 2002 og fejres den tredje torsdag i november hvert år.

21 nov.

Verdens TV-dag

Verdens TV-dag fejre ikke TV'et i sig selv, men det symbolet på kommunikation og globalisering.

25 nov.

Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder

35 procent af alle kvinder vil i løbet af deres liv opleve vold mod dem. Over 600 millioner kvinder bor i et land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

29 nov.

International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk

Det palæstinensiske folk rammes fortsat af Israels folkeretsstridige besættelsespolitik.

30 nov.

Mindedagen for ofrene for kemisk kemisk krigsførelse

Dagen er til minde for alle dem som blev ofre for effekten af kemiske våben.

1 dec.

Verdens aids-dag

Verdens AIDS-dag er en solidaritetsdag for verdens 36 millioner HIV-positive og AIDS-syge.

2 dec.

Den internationale dag for afskaffelse af slaveri

Mere end 40 millioner mennesker i verden i dag er ofre for moderne slaveri.

3 dec.

Den internationale dag for handicappede

D. 3. december er FN's dag for handicappede.

4 dec.

International for banker

FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030. Finansieringssystemer og utviklingsbanker kan utgjøre en stor forskjell i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene.

5 dec.

Den internationale dag for frivilligt arbejde

Dagen markeres for alle dem som gør en frivillig indsats i lokalsamfundet verden over.

5 dec.

Verdensdagen for jord

Bevaring af verdens jordressourcer er helt afgørende for os menneskers mad, vand og energibehov.

7 dec.

Den internationale dag for civilt luftfartøj

International luftfartøj organiseres gennem FN.

9 dec.

International dag til minde om ofrene for folkemord og til forhindring af folkemord

Alle stater har pligt til at beskytte sin befolkning mod folkemord.

9 dec.

Den internationale dag mod korruption

Målet med dagen er at bevidstgøre folk om de negative konsekvensene der er ved korruption.

10 dec.

Menneskerettighedsdagen
Menneskerettighedsdagen markerer den dag, hvor FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder blev vedtaget, den 10. december 1948.

11 dec.

Den internationale bjergdag

FN's internationale bjergdag skal øge opmærksomheden på bjerge og bæredygtig udvikling.

12 dec.

Den internationale dag for neutralitet

FN's generalforsamling ønsker at rette opmærksomheden på diplomati, fredsforebygning og medlemslandenes forpligtigelser gennem en international dag for neutralitet.

12 dec.

International dag for universelle sundhedstjenester

For å nå bærekraftsmål nummer tre om god helse og livskvalitet, og mål nummer ti om mindre ulikhet, er det viktig at alle mennesker i verden har lik tilgang på et godt og billig helsetilbud.

18 dec.

Den internationale dag for migration

Baggrunden for dagen er at sætte lys på migranters rettigheder og beskytte fremmedarbejdere.

20 dec.

International solidaritetsdag

Solidaritet er grundlaget for at opnå internationale aftaler om social udvikling og fattigdombekæmpelse.

27 dec.

Internasjonal dag for epidemiberedskap

Som sett av koronapandemien kan store infeksjonssykdommer og epidemier sette hele samfunn ut av spill. I påvente av nye, potensielle epidemier er det viktig å sikre at vi er godt beredt.