I Europa sluttede anden verdenskrig i maj 1945. I Danmark blev det meddelt om aftenen 4. maj 1945, at de tyske tropper havde overgivet sig i Danmark, Nordvesttyskland og Holland. Den tyske kapitulation trådte først i kraft om morgenen 5. maj. Bornholm blev, i modsætning af resten af Danmark, befriet af sovjetiske tropper, der gik i land på øen 9. maj efter omfattende bombardementer og blev der helt indtil april 1946.   

I 2004 vedtog FN's generalforsamling, at verden 8. og 9. maj skal mindes krigens ofre. I 2010 blev markeringen gjort til en officiel FN-dag.

Anden verdenskrig lagde grundlaget for dannelsen af FN, og alle 193 medlemslande er stærkt opfordret til at samarbejde godt for at håndtere trusler, og undgå nye krige. Af de 72 millioner dræbte som følge af krigen, var 47 millioner civile.

Vi De Forenede Nationers folk, som er bestemt på; at redde kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vores livstid har bragt usigelig sorg over menneskeheden [...]

FN-paGten, fra indledningen

Læs mere her:

Temaside om FN's arbejde med fred og sikkerhed

FN's minnedag om ofrene for Holocaust

FN's sider om dagen (Engelsk)