Om tunfisk

Mange lande over hele verden er afhængige af tunfisk. Tunfisken er rig på omega-3 og indeholder også mineraler, proteiner og vitamin B-12.

Ud over at være en vigtig ernæringskilde, så er tunfisken også økonomisk vigtig. Tunfisken er værdifuld, og fiskeri skaber arbejdspladser, indtægter og økonomisk udvikling. 

Som et resultat af tunfiskens gode kvaliteter er efterspørgslen stor, hvilket har medført overfiskning. Årligt fiskes der mere end 7 millioner ton tunfisk og tunfisklignende arter.   

FN's verdensmål

FN's verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. 

At forhindre overfiskning samt ulovlig og ureguleret fiskeri er et delmål for at opnå FN's verdensmål nr. 14, som omhandler livet i havet.  

Mål nr. 14 har som hovedmål at "bevar og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer".

Læs mere om verdensmål nr. 14 her.

Historie

Med så mange lande i verden, som er afhængige af tunfisk, både på grund af dens ernæringsmæssige og økonomiske værdi, blev den internationale dag for tunfisk vedtaget i en resolution af FN's Generalforsamling i 2016. 

Dagen blev markeret for første gang 2. maj 2017. 

Læs mere

FN's verdensmål

FN's miljøprogram

Om tunfisk fra FN's ernærings- og jordbrugsorganisation (FAO) (Engelsk)