At hædre bidragene fra den afrikanske diaspora

Omkring 200 millioner mennesker, der identificerer sig som af afrikansk afstamning, bor i Nordamerika, Caribien og Sydamerika. Mange millioner flere bor i andre dele af verden, uden for det afrikanske kontinent.
Denne dag er en fejring af de enorme bidrag, mennesker af afrikansk afstamning har ydet til alle områder af menneskelig bestræbelse.
Vidste du, at kvinder og mænd af afrikansk afstamning har opfundet for eksempel klapsengen, chips, blodbanken, gasmasken, elpærer med kultråd og postkassen? Samtidig er mange af de ting, vi tager for givet, såsom matematik, navigationssystemer, medicin, international handel, skrift og sprog, metallurgi, arkitektur og teknik og brugen af ​​ild, afrikanske opfindelser.
Som Verdenserklæringen om Menneskerettigheder proklamerer, er alle mennesker født frie og lige. De mørkeste kapitler i menneskehedens historie har vist, hvad der sker, når disse rettigheder nægtes og krænkes, og vigtige bidrag - til alle verdens samfund og menneskelig udvikling - overses. Ikke desto mindre fortsætter uretfærdighederne den dag i dag. 
Derfor har dagen også til formål at fjerne alle former for diskrimination af mennesker af afrikansk afstamning.

Denne dag er en længe ventet anerkendelse af den dybe uretfærdighed og systemiske diskrimination, som mennesker af afrikansk afstamning har udholdt i århundreder og fortsat konfronteres med i dag.

FN's Generalsekretær António Guterres

FN fordømmer strukturel racisme

Alle mennesker er født frie og lige, som skrevet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, der fejrede 75 år i 2023.
Enhver doktrin om "racemæssig overlegenhed" er videnskabeligt falsk, moralsk forkastelig og farlig. Disse må afvises sammen med teorier, der forsøger at fastslå eksistensen af ​​separate menneskeracer.
FN fordømmer på det kraftigste vold og magtmisbrug mod afrikanere og mennesker af afrikansk afstamning og fordømmer den strukturelle racisme, der fortsat er udbredt i institutioner og strafferetssystemer rundt om i verden.
Organisationen anerkender også den transatlantiske slavehandel som et af de mørkeste kapitler i vores menneskelige historie.

Racisme er ulovlig

Der findes flere FN-konventioner, der fastslår, at ingen mennesker må udsættes for racisme eller diskriminering.

Den første, FN's Børnekonvention, beskytter alle børn, fordi de er en specielt udsat og sårbar gruppe, som er afhængige af voksne. FN's konvention mod racediskriminering, som gælder både voksne og barn, har til formål at sikre menneskerettighederne for alle, uafhængig af race, hudfarve, oprindelse eller afstamning. 

Durban-erklæringen og handlingsprogrammet fra 2002 er FN's plan for at bekæmpe racisme, racediskriminering, fremmedfrygt og relateret intolerance globalt.

I den seneste resolution om sagen fra 2020 understregede FN's Generalforsamling også, at enhver idé eller forestilling om racemæssig overlegenhed er videnskabelig falsk, moralsk fordømmelig, socialt uretfærdig og farlig. Disse idéer skal forkastes. Dette gælder også teorier, som forsøger at fastslå at separate menneskeracer findes.

FN's internationale tiår for mennesker af afrikansk afstamning

I december 2013 vedtog FN's Generalforsamling resolution 68/237, og besluttede, at 2015 til 2024 skulle være det internationale årti for mennesker af afrikansk afstamning, med temaet "People of African Descent: Recognition, Justice and Development".
Årtiet er markeret, fordi selv om der er gjort nogle fremskridt på det lovgivningsmæssige, politiske og institutionelle niveau, lider mennesker af afrikansk afstamning fortsat under intersektionelle og komplekse former for diskrimination, marginalisering og udstødelse. Manglen på anerkendelse er fortsat en af ​​de største barrierer, der forhindrer fuld udøvelse af menneskerettighederne for mennesker af afrikansk afstamning.
Året 2020 markerede midtvejs det internationale tiår for mennesker af afrikansk afstamning, og markerede også et vendepunkt i måden disse spørgsmål blev behandlet på – og snakket om – på internationalt og nationalt niveau. Drabet på George Floyd af en politimand i Minneapolis, USA medførte store protester mod racisme og racediskriminering og førte til vigtige globale diskussioner om retfærdighed, også her i landet.

Historie

Den 16. december 2020 vedtog FN's Generalforsamling en resolution (A/RES/75/170), som udnævnte 31. august som den internationale dag for mennesker af afrikansk afstamning. Dagen blev første gang fejret i 2021.

Lær mere

Tema: Menneskerettigheder

Tema: Ekstremisme og terrorisme

International dag mod racediskriminering

International mindedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandel

FN's temaside om racisme: #FightRacism (på engelsk)