Dagen ønsker at anerkende den centrale rolle, som multinationale udviklingsbanker og andre internationale udviklingsbanker har, når det kommer til at finansiere bæredygtig udvikling. Dagen ønsker også at anerkende den centrale rolle, so banksystemer i enkeltlande kan tage for at bidrage til å øge levestandarden i landet og drive udviklingen videre.

Hvem betaler for udviklingen?

I 2019 blev det bestemt, at FN skal markere 4.december hvert år som den internationale dag for banker for at skabe opmærksomhed på bankers potentiale som bidragsydere for en bæredygtig verden. Banker har både evnen og muligheden til at finansiere bæredygtige projekter. Banker har også store netværk, som gør, at de kan påvirke andre virksomheder, organisationer og til og med lande til at bidrage i større grad end før.

Både verdensøkonomien og nationale økonomier påvirkes i stor grad af sociale og klimatiske forhold. En cyklon i Mellemamerika vil for eksempel kunne påvirke handel af kaffe i Europa. Også covid-19 pandemien understregede, hvor afhængig verden er af penge, og hvor meget bankene påvirkes af udeforstående forhold. Det er dermed også gunstig for verdens banker med en mere bæredygtig verden.

Banker og bæredygtighed

FN's Verdensmål består af 17 mål, som blev vedtaget i 2015, og som skal opnås inden 2030, som sammen vil skabe en mere bæredygtig verden. Alle målene er afhængige af internationalt samarbejde og finansiering. Både stater, det private erhvervsliv og civilsamfundet skal samarbejde for at opnå målene. Et solidt globalt finanssystem lægger grundlaget for finansieringen - foruden at nationale banker kan bidrage med finansiering og investeringer i bæredygtig udvikling.

I 2015 blev der også afholdt tre konferencer i Etiopiens, Addis Abeba. Temaet for konferensen var finansiering af udvikling, og der blev i løbet af konferencen lagt en ramme for hvordan bæredygtig udvikling skal finansieres af FN's medlemslande, deres nationalbanker og udviklingsbankerne, kaldet Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Dette er en plan, som gælder både rige og fattige lande.

I tillæg til dette findes FN's principper for ansvarlig bankvirksomhed, som er en ramme, der skal sikre, at de private banker, som tilslutter sig aftalen, har en strategi og praksis, som stemmer overens med Verdensmålene og målene i Parisaftalen.

For at opnå bæredygtig udvikling – specielt at udrydde fattigdom, reducere ulighed og standse klimaændringerne – kræver et langsigtet økonomisk perspektiv, med regeringer, privat sektor og civilsamfund, som arbejder sammen for at takle globale udfordringer.

Historik

Dagen blev vedtaget og implementeret af FN's Generalforsamling i december 2019 , og er en dag, som inviterer alle medlemslande og FN-organisationer til at understrege bankers vigtighed for finansiering af bæredygtig udvikling.

Lær mere: