Mellem 2006 og 2023 er mere end 1.600 journalister blevet dræbt, fordi de rapporterede nyheder og formidlede information til offentligheden, ifølge UNESCO. Ni ud af ti journalistmord bliver ikke opklaret, og de skyldige slipper derfor uden straf.

Journalister gør et vigtigt stykke arbejde ved at holde samfundet informeret om, hvad der sker i deres eget land og i verden. De rapporterer nyheder, afdækker uacceptabel adfærd og afslører magtmisbrug fra politikere og andre. Når journalister udsættes for trusler og vold på grund af deres arbejde, er det en grov krænkelse af ytringsfriheden.

Det skræmmer også journalister og andre til tavshed. Det risikerer at skabe et samfund, hvor folk ikke tør udtrykke sig, og hvor journalister ikke tør rapportere nyhederne

Trusler og forbrydelser

Mord er den mest ekstreme form for mediecensur mod journalister. Derudover er der flere andre forbrydelser, som journalister udsættes for. Disse omfatter trusler, chikane, vold, kidnapning, ulovlig tilbageholdelse og tortur.

Kvindelige journalister er særligt udsatte for trusler og angreb, især når det gælder cybermobning og digitale angreb. Ifølge en undersøgelse foretaget af UNESCO sagde mere end 7 ud af 10 kvindelige journalister, at de var blevet truet eller intimideret i forbindelse med deres arbejde.

Hvad gør FN?

Artikel 19 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder giver enhver ret til menings- og ytringsfrihed. Denne artikel omfatter friheden til at søge, modtage og videregive information. Når vold og trusler mod journalister forbliver ustraffede, er det en stor trussel mod ytringsfriheden.

I 2013 vedtog FN's Generalforsamling at gøre den 2. november til en international dag for at stille dem, der begår forbrydelser mod journalister, til ansvar.

FN's Sikkerhedsråd vedtog i 2006 en resolution, der opfordrer til en omfattende, handlingsorienteret tilgang til journalisters sikkerhed i væbnede konflikter. En handlingsplan blev vedtaget af FN's Generalforsamling i 2012. UNESCO er den overordnede koordinator for implementeringen af denne handlingsplan.

Journalister udsættes for alvorlige trusler, når de dækker historier om korruption, organiseret kriminalitet, menneskerettighedskrænkelser, menneskehandel og politiske uretfærdigheder. Det internationale samfund må stå sammen om at beskytte journalister og gøre en ende på straffriheden for disse forbrydelser.

Guilherme Canela Leder af UNESCO's afdeling for ytringsfrihed og journalisters sikkerhed

Ressourcer