Slaveri er ikke bare noget, der skete for længe siden. ILO vurderer, at der i dag er omkring 50 millioner kvinder, mænd og børn i verden, der er ofre for moderne slaveri.
Moderne slaveri er et paraplybegreb, der dækker for eksempel tvangsarbejde, tvangsægteskaber og menneskehandel. I det væsentlige anvendes det om situationer, hvor en person bliver udnyttet, og man på grund af trusler, vold, tvang, bedrag og/eller magtmisbrug ikke kan nægte eller få stoppet udnyttelsen.
Det på flugt og arbejdsmigranter er særligt sårbare over for menneskehandel og tvangsarbejde. Kvinder er også overrepræsenteret som ofre for tvangsarbejde og tvangsægteskaber – fire ud af fem ofre i den kommercielle sexindustri er kvinder, og 58% i andre sektorer.

Fundamental rights for a better future of work

Historik

Den internationale dag mod slaveri er tilføjet til datoen for vedtagelsen af FN's konvention om bekæmpelse af menneskehandel og udnyttelse af andres prostitution (res. 317(IV)) i 1949.

Dagen markeres for at engagere verdenssamfundet til at udrydde moderne former for slaveri, såsom menneskehandel, seksuel udnyttelse, børnearbejde, tvangsægteskaber og tvangsrekruttering af børn til brug i væbnet konflikt.

Hvad laver FN?

Den internationale arbejdslivsorganisation
Den internationale arbejdsorganisation (ILO) er FN's organisation, der arbejder for at sikre arbejdernes rettigheder over hele verden.
ILO samler regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere for at sætte gode arbejdsstandarder, udvikle politikker og udarbejde programmer, der fremmer anstændigt arbejde for alle mennesker. ILO fungerer som et forum, hvor alle tre parter har lige ret til at tale og blive hørt, så arbejdslivet afspejler alles interesser.

ILO har vedtaget en juridisk bindende protokol udformet for at styrke det globale arbejde for at eliminere tvangsarbejde, som trådte i kraft i november 2016.

Verdensmålene
Verdensmål 8 
har til formål at fremme varig, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

Delmål 8.7 handler om afskaffelse af slaveri. M’et formuleres således: "Iværksætte øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at afskaffe tvangsarbejde, sætte en stopper for moderne slaveri og menneskehandel og sikre, at de værste former for børnearbejde – herunder rekruttering og brug af børnesoldater – forbydes og afskaffes, og inden 2025 fjerne alle former for børnearbejde."

United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery
FN's fond mod moderne slaveri giver nødhjælp til ofre for moderne slaveri. Ved at give tilskud til civilsamfundsorganisationer sikrer fondet, at tusindvis af mænd, kvinder og børn, som er udsat for slaveri rundt om i verden i dag modtager humanitær, psykologisk, social, juridisk, medicinsk, økonomisk og anden bistand.

Fondet forvaltes af FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor  og finansieres gennem frivillige donationer fra FN's medlemslande.

Ressourcer