Dagen med det fulde navn Verdensdagen for kulturel mangfoldighed og for dialog og udvikling giver os god anledning til at lære mere om at leve sammen i kulturel mangfoldighed og se værdien i dette. Derudover sætter dagen også søgelys på interkulturel dialog, og interreligiøs dialog.

Menneskets fælles arv

Kulturel mangfoldighed er en værdiful ressource for at opnå FN's verdensmål. Vores kulturelle mangfoldighed er menneskets fælles arv. I processen for at nå verdensmålene arbejder UNESCO på at styrke tiltag for at knytte forbindelser mellem kultur og bæredygtig udvikling.

UNESCO mener at det at forstå og tolerere flere kulturer fører til mere fred og stabilitet, i tillæg til at menneskelig udvikling bliver styrket.

Konventioner og erklæringer

Gennem UNESCO's syv konventioner om kultur har man et solidt grundlag for at arbejde for større kulturel mangfoldighed. Mangfoldighed er også en hjørnesten for å reducere fattigdom og for at opnå bæredygtig udvikling.

Dagen giver os også anledning til at arbejde for de fire mål i UNSCO's konvention fra 2005 "UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions".

UNESCO vedtog i 2001 en erklæring om kulturel mangfoldighed.

Læs mer

UNESCO's syv konventioner om kultur

UNESCO's erklæring om kulturel mangfoldighed

UNESCO's konvention om at beskytte og fremme mangfoldigheden af kulturelle udtryk

FN's side om dagen (Engelsk)