International dag for neutralitet blev oprettet for at understrege vigtigheden af fredelige, venlige og gensidig fordelagtige forhold mellem lande.

Hvad betyder neutralitet?

Med neutralitet menes den juridiske status en stat får, når staten ikke tager parti i en krig eller konflikt mellem andre stater.

Staten deltager ikke i konflikten og har en upartisk holdning til de krigsførende. Desuden anerkender de krigsførende stater denne position. 

FN-pagten

FN's formål er at opretholde international fred og sikkerhed. FN-pagten er en international traktat, der beskriver reglerne og principperne for styringen af FN.

I møde med politisk spænding og eskalerende kriser er det vigtigt at opretholde principperne i FN-pagten. Dette er principperne om suverænitet og staters suveæren lighed, territoriel integritet, selvbestemmelse og ikke-interventions i enhver stats indre anliggender.

I artikel 2 i FN-pagten forpligter medlemslandene sig til at afgøre internationale konflikter på fredelig vis og til at afstå fra trusler og brug afmagt.

Neutralitet er vigtigt, fordi det tillader stater at holde sig ude af konflikter, begrænser området for krigsførelse og reducerer krigens indvirkning. Dette bidrager til at styrke international fred og sikkerhed.

Neutralitet, fred og bæredygtig udvikling

Konflikt, usikkerhed, svage institutioner og begrænset adgang til retssikkerhed er fortsat en stor trussel mod bæredygtig udvikling.

Verdensmål 16 tilsigter at "fremme fredelige og inkluderende samfund for at sikre bæredygtig udvikling, sørge for adgang til retssikkerhed for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer".

Neutralitet er vigtigt for at bevare fred og er står dermed centralt i Verdensmål 16.

Historik

Den 2. februar 2017 vedtog FN's generalforsamling resolution 71/275, som ser på sammenhængen mellem fredsbevaring og 2030-agendaen for bæredygtig udvikling. Som led i denne resolution blev det bestemt, at 12. december skulle markeres som international dag for neutralitet.

Resolutionen blev fremsat af Turkmenistan, som siden 1995 har været anerkendt som et permanent neutralt land af FN.

Lær mere