Den internationale dag for neutralitet

Sist oppdatert: 09.12.2021

FN's generalforsamling ønsker at rette opmærksomheden på diplomati, fredsforebygning og medlemslandenes forpligtigelser gennem en international dag for neutralitet.

Foto: UN Photo/Manuel Elias