I 2011 vedtog FN's Generalforsamling resolution A/RES/66/127, hvor man oprettede en særlig dag for at rette opmærksomhed på vold og overgreb mod ældre.

Verdens befolkning bliver stadig ældre, og det er beregnet, at 20% af befolkningen vil være over 60 år i 2050. Mange ældre oplever desværre vold og overgreb, og dette problemet vil stige i takt med en aldrende befolkning. Ældre verden over udsættes for fysiske, psykiske, følelsesmæssige overgreb, og FN ønsker at bruge dagen til at rette søgelyset mod dette tabubelagte tema.

FN har vedtaget en handlingsplan "Madrid international plan of action on aging" i 2002 , som giver regeringer forpligtelser, når det gælder ældre og social og økonomisk udvikling og menneskerettigheder.

Lær mere

FN's befolkningsfond (UNFPA)

FN's internationale dag for ældre

FN's Verdensmål

Temasider om befolkning

FN's egne sider om tema aldring

FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder