Universel sundhedsdækning vil sige, at alle, overalt, har adgang til rimelige sundhedstjenester af høj kvalitet.

I dag er det kun 64% af verdens befolkning, som har adgang til sundhedstjenester. Dette betyder, at 36% ikke får den hjælp, som de har behov for, når liv og sundhed er i fare. Enten fordi de tilgængelige tjenester er for dyre, for langt under standard, for vanskelige at nå, eller fordi de ret og slet ikke findes.

Den internationale dag for universelle sundhedstjenester har som mål at øge bevidstheden om behovet for stærke og robuste sundhedssystemer og universel sundhedsdækning. 


Universel sundhedsdækning og Verdensmålene

Verdensmål 3 handler om at sikre god sundhed og fremme livskvalitet for alle. Delmål 3.8 handler specifikt om at opnå universel sundhedsdækning.

For at nå målet om lige adgang til sundhedstjenester for alle, er der behov for ny politik i flere lande, investering i infrastruktur, en mere retfærdig fordeling af medicin, viden og personel og en velvilje fra verdenssamfundet. 

Universel sundhedsdækning er altså både et delmål i sig selv og et værktøj til at opnå Verdensmål 3 i sin helhed.

Universelle sundhedstjenester er også afgørende for at nå mål nummer 10 om mindre ulighed. For at reducere ulighed i og mellem lande, er der behov for universel sundhedsdækning, så sundhedsproblemer ikke står i vejen for muligheder for den enkelte og udvikling i samfundet som helhed. 

Historik

Den 12. december 2012 godkendte FN's Generalforsamling en resolution, som handler om, at FN skal arbejde for at sikre sundhedstjenester til alle mennesker i verden. De lagde også vægt på at arbejde for lige adgang til et godt og billig universelt sundhedstilbud for at alle mennesker i verden måtte blive raskere.

I 2015 blev dette mål til af FN's Verdensmål.

Den 12. december 2017 udråbte FN 12. december som International dag for universelle sundhedstjenester (International Universal Health Coverage Day) gennem resolution 72/138.

Læs mere