Ørkenspredning

Ørkendannelse opstår, når forskellige jordforringelsesprocesser opstår, som påvirker store, tørre områder.
Tørre områder dækker omkring 30% af jordens landoverflade og er hjemsted for to milliarder mennesker, hvoraf 90% bor i udviklingslande.
Tørre områder defineres som arealer, der endnu ikke er ørkener, men som snart vil blive det, hvis ikke verdenssamfundet gør mere for at stoppe og vende udviklingen.
De mest åbenlyse konsekvenser af ørkendannelse er forringelse af græsningsarealer og et fald i fødevareproduktionen, som igen fører til fattigdom og usikre levebrød. De mange millioner mennesker, der bor i disse områder, har udviklet deres egne måder at klare det krævende klima på. Mange er nomader, der rejser rundt med deres dyr og er helt afhængige af naturen omkring dem.
Ørkendannelse rammer primært mennesker, der allerede lever i en ustabil og vanskelig situation.

FN's ørkenkonvention

FN vedtog en konvention om bekæmpelse af ørkenspredningen (UNCCD) efteråret 1994.

Hovedformålet var at skabe en global indsats mod ørkenspredning med specielt fokus på teknologisk og økonomisk hjælp til de aller fattigste og mest udsatte lande.

Konventionen spiller en afgørende rolle i verdens kamp for at udrydde fattigdom, opnå bæredygtig udvikling og nå FN's Verdensmål 15, som er: "Beskytte, genoprette og fremme brugen af ​​økosystemer, sikre bæredygtig skovforvaltning, bekæmpe ørkendannelse, standse og vende jordforringelse og standse tab af artsdiversitet"
Konventionen trådte i kraft i efteråret 1996, efter at 50 lande endelig var blevet enige om de vigtigste vilkår. Året efter besluttede medlemslandene at etablere et permanent sekretariat i Bonn, Tyskland.
Sekretariatet skal yde service og støtte til medlemslandene, og lede to udvalg, der arbejder med videnskabelig og teknisk bistand til implementering af konventionen. Medlemslandene mødes hvert andet år for at vurdere status.

Lær mere

Temaside om klimaændringer

FN's konvention om bekæmpelse af ørkenspredningen (UNCCD)

FN's Verdensmål 15 om Livet på land