Den internationale dag for demokrati

Sist oppdatert: 13.09.2023

For at vise støtte til nye eller genopbyggede demokratier vedtog FN's generalforsamling i 2007 at markere deres egen dag for demokratiet.

Foto: UN Photo/Bernardino