Krig i Europa, global fødevarekrise og tørke og oversvømmelser forsaget af klimaforandringer har ført til, at rekordmange mennesker er på flugt. Ved indgangen til 2023 var 108 millioner mennesker verden over drevet på flugt på grund af konflikt, vold eller forfølgelse – det højeste tal, der nogensinde er registreret.

Verdens flygtningedag retter verdens opmærksomhed mod flygtninges rettigheder, behov og drømmer, og bidrager til at mobilisere politisk vilje og ressourcer således, at flygtninge ikke bare kan overleve, men også trives.

UNHCR's årlige rapport: Opdateret flygtningetal

I forbindelse med flygtningedagen publiserede FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR) den årlige UNHCR Global Trends Report.

Rapporten indeholder statistikker og analyser om flygtninger, internt fordrevne, asylansøgere, statsløse og mennesker som er vendt tilbage til deres hjemlandene.

 • Ved indgangen til 2023 var 108 millioner mennesker verden over drevet på flugt fra deres hjemmene på grund af konflikt, vold eller forfølgelse – det højeste tal, der nogen sinde er registreret.
  • 62,5 millioner er på flugt i sit eget land.
  • 45,9 millioner har flygtet til andre lande.
 • I Afrika er 37,1 millioner mennesker på flugt. Afrika står for mere end en tredjedel af verdens flygtninge. Både gamle og nye konflikter tvinger folk til at flygte fra deres hjem 
 • I Mellemøsten, Asien og Oceanien er 41,7 millioner mennesker på flugt. Til trods for en periode med relativ fred i Syrien, mærkes de langvarige effekter af konflikten over hele regionen. Katastrofer fortsætter også med at ramme regionen. For andet år i træk oplevede Irak tørke, med temperaturer på op mod 50 grader. I februar 2023 forårsagede et stort jordskælv enorme ødelæggelser i Tyrkiet og Syrien.
 • I Amerika er 14,5 millioner mennesker på flugt. På trods for opløftende tegn på den diplomatiske front, fortsatte flygtninge- og migrantkrisen i Venezuela med at blive dybere i 2022. I alt har cirka 7,2 millioner mennesker flygtet fra landet de sidste år, på jagt efter beskyttelse og et tryggere og bedre liv.
 • I Europa er 14,8 millioner mennesker på flugt. Efter otte år med fjendtlige relationer eksploderede konflikten i det østlige Ukraine til en egentlig krig 24. februar 2022. I løbet af nogle uger havde millioner af ukrainere flygtet fra deres hjem på jagt efter tryghed.

Kilde: Flyktninghjelpen (norsk)

Ret til at søge trygghed – hvad betyder det?

Følgende fem principper bør ligge til grund for at mennesker på flugt kan søge tryghed.

 1. Retten til å søge asyl
  At søge asyl er en menneskeret. Alle, som flygter fra forfølgelse, konflikt eller brud på menneskerettighederne har ret til at søge beskyttelse i et andet land.
 2. Sikker adgang
  Grænserne bør forblive åbne for alle mennesker, som er tvunget til at flygte. At begrænse adgangen og lukke grænser kan gøre rejsen endnu farligere for folk, som søger tryghed.
 3. Værn mod udsendelse
  Folk kan ikke tvinges til at vende tilbage til et land, hvis deres liv eller frihed er truet i det landet. Dette betyder, at modtagerlandet ikke kan sende nogen tilbage uden først at vurdere farerne, menneskene vil møde når de vender tilbage.
 4. Ingen diskriminering
  Folk skal ikke diskrimineres ved grænser. Alle, der søger om flygtningestatus, skal vurderes retfærdigt, uafhængigt af faktorer som rase, religion, køn og oprindelsesland.
 5. Human behandling
  Mennesker, som er tvunget til at flygte skal behandles med respekt og værdighed. Dette betyder blandt andet at holde familier samlet, beskytte mennesker mod menneskehandel og undgå dårlig integration.

At opnå tryghed er kun en begyndelse

Når mennesker på flugt fra krig eller forfølgelse først er ude af faren, har de brug for tilbud om lægebehandling, undervisning, arbejde og god trivsel – i tråd med flygtningekonventionen og den globale aftale om flygtninge (UNHCR, engelsk). De har også brug for endelige løsninger, som for eksempel muligheden for at vende hjem i tryghed, at integrere sig lokalt eller bosætte sig i et tredjeland.

Animationsfilm om flygtninge:

Historie

FN's generalforsamling vedtog i 2000, at 20. juni skulle være verdens dag for flygtninge.

Dagen blev markeret for første gang i 2001. I 2001 var det 50 år siden, at flygtningekonventionen – den vigtigste internationale aftale om flygtninges rettigheder – blev vedtaget.

Selv om det er vigtigt at beskytte og forbedre flygtninges liv hver eneste dag, bidrager internationale dage som denne til at give temaet særskilt, fortjent opmærksomhed.

Læs mere her:

Temaside om flygtninge

Flygtningekonventionen

Flyktninghjelpens årlige rapport: Flyktningregnskapet (norsk)

De sidste tal fra UNHCR