Lys spiller en central rolle i menneskers liv. Uden lys havde vi ikke haft liv på planeten, fordi fotosyntese er grundlaget for selve livet.

Teknologiske fremskridt baseret på lys er også en vigtig del af vores liv. Forskning af lys har ført til udvikling af energikilder, livreddende medicinske fremskridt, internettet og mange andre opdagelser, som har revolutionert samfundet.

Den internationale lysdag fejrer rollen, lys spiller i videnskab, kultur, kunst, uddannelse og bæredygtig udvikling og på områder som medicin, kommunikation og energi.

Lysets rolle i verdensmålene

FN's verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Fotonik, altså fysik og teknologi, som har med lys at gøre, kan bidrage meget i arbejdet om at nå disse mål.

Når man tænker på brugen af lysteknologi for den bæredygtige udvikling, så er vedvarende energi gennem solen, sandsynligvis det første man tænker på. Udnyttelse af solenergi, som er en vedvarende ressource, hænger sammen med verdensmål 7 om ren energi til alle. Teknologien er stadig i udvikling for at blive mere effektiv og mere miljøvenlig.

Lysbaseret teknologi kan spille en vigtig rolle i at forbedre landbruget. Eksempelvis kan lasere og billedsensorere bruges til at kortlægge jordens overflade, artstætheden og vandfordampning. Ved hjælp af teknologi mindsker man risikoen for menneskelige fejl, og øger produktiviteten.

Man kan også bruge lys til at imitere sollys, så man kan dyrke afgrøder indendørs uafhængig af sæsonen. Da øger man produktionen og er ikke lige så sårbar mod ytde faktorer.

Alt denne teknologi fremmer udviklingen af bæredygtigt landbrug og er vigtig for udryddelsen af fattigdom (verdensmål1), at bekæmpe sult (verdensmål 2) og for at beskytte livet på land (verdensmål 15) og i havet (verdensmål 14).

solcelledrevet vannanlegg
UNMISS overleverede et solcelledrevet vandanlæg til indbyggerne i landsbyen Gormoyok. Vandanlægget består af en nedsunket vandpumpe og en forhøjet vandtank udstyret med solcellepaneler, for at hjælpe til med at pumpe og regulere vandstanden. Vandet sendes derefter gennem underjordiske rør til haner, som befolkningen kan tappe vandet fra. Med en fuld kapacitet på 5.000 liter kan vandtanken pumpe mellem 18.000 og 200.000 liter vand dagligt. Foto: UN Photo/JC McIlwaine

Lysbaserede teknologier er også afgørende for at overvåge og forudsige klimaforandringer (verdensmål 17), så at vi får bedre data på, hvordan vi bør handle for at stanse klimaforandringerne (verdensmål 13).

Fotonik er også meget vigtig for vores sundhed. Lysteknologi bruges for eksempel til diagnosticering, overvågning, behandling og forskning inden for sundhedssektoren. Dermed er lys med til at støtte arbejdet for verdensmål 3 om sundhed og god livskvalitet.

Ydermere binder fotonik verden sammen gennem internettet og kommunikationsnettværker og er en vigtig faktor inden for uddannelse (verdensmål 4).

Adgang til internettet er specielt vigtig i kampen for mindre ulighed, specielt for sårbare grupper (verdensmål 10). Internettet er også et vigtigt kommunikationssystem, som er med til at sikre fred, retfærdighed og styrkede juridiske institutioner (verdensmål 16).

UN Women tilbyder træning i EDB at begå sig på internettet til internt fordrevne, som bor på UNMISS-lejeren i Juba. Her lærer de at skrive, organisere og arkivere filer, hvordan man logger sig på internettet, og hvordan man sender e-mails. Foto: UN Photo/JC McIlwaine

Historie

Den internationale lysdag markeres 16. maj hvert år. Datoen er valgt, fordi den markerer årsdagen for den første vellykkede laseroperationen i 1960, som blev gennemført af fysiker og ingeniør, Theodore Maiman.

Denne dag er en opfordring til at styrke det videnskabelige samarbejde og udnytte lysets potentiale til at fremme fred og en bæredygtig udvikling.

Læs mere her: