Te er den drik som der forbruges mest af i verden, efter vand.

Den internationale tedag markeres hvert år for at understrege, hvor vigtig te er i kampen mod fattigdom og sult.

Hvad er te?

Alt te laves fra camellia sinensis-planten. Variationene i smag og farve kommer af måden planten dyrkes, plukkes og behandles på.

Te har eksisteret vældig længe, og der findes bevis på, at te blev brugt i Kina for 5000 år siden. Det antages, at planten har sin oprindelse i det nordøstlige Indien, nord i Myanmar og sydvest i Kina, men det nøjagtige stedet, hvor planten først voksede vides ikke.

At drikke te kan være sundhedsskabende, eftersom at te indeholder mange antioxidanter, virker antiinflammatorisk og kan bidrage til vægttab.

Kvinder fra de etniske grupper Songhai og Bella slapper af og drikker te sammen i Gao i Mali. I Gao-regionen både arbejder og socialiserer forskellige etniske grupper sammen, noget som viser, at fredelig sameksistens og forsoning i Mali er mulig. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Te og verdensmålene


Teproduktion er en vigtig indtægtskilde for millioner af familier i udviklingslande. Teindustrien er derfor vigtig for at redusere fattigdom, sådan som verdensmål 1 efterstræber sig på at gøre.

Ved at bidrage til bedre økonomi og større købekraft for mennesker, er teindustrien vigtig for verdensmål 2, som handler om at udrydde sult.


Teindustrien er også en meget vigtig eksportvare for udviklingslandene. Industrien skaber mange arbejdspladser. Dette er specielt vigtig i afsidesliggende områder, hvor de økonomiske forudsætninger for indbyggerne ofte er dårligere. Derfor er industrien vigtig for udviklingen af landene.

Mange kvinder finder arbejde i teindustrien, og teproduktion er dermed med til at styrke kvinder, hvilket er en del af verdensmål 5.


Teproduktionen er meget følsom overfor ændringer i vækstforholdene. Te kan kun produceres under visse forhold og derfor kun i visse land. Disse lande står i fare for at blive stærkt påvirket af klimaforandringer. Temperaturændringer, ændringer i nedbørsmønstre, øgende hyppighed af oversvømmelser og tørke har allerede påvirket afgrøderne, kvaliteten og priserne på te.


Dette fører til mindre indtægter og truer økonomien for dem, der arbejder i teindustrien. Klimaforandringerne forventes at forstærkes, noget som kræver akutte tiltag. Derfor er teproduktionen tæt knyttet til verdensmål 13, som handler om at stanse klimaforandringerne.

Historie

Generalforsamlingen vedtog at utpege 21. maj til den internationale tedag for at øge bevidstheden om, hvor vigtig te er for at bekæmpe sult og fattigdom. Målet med dagen er at øge efterspørgslen for, således at flere kan løftes ud af fattigdom og sult.

Læs mere her:

FN's verdensmål

Tema: Fattigdom

Tema: Klimaforandringer