Den internationale dag for biologisk mangfoldighed

Sist oppdatert: 21.05.2023

Biodiversitet ligger til grund for alt liv på jorden, og for arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling.

Foto: Peter Prokosch/GRID-Arendal