World Wetlands Day fejres den 2. februar hvert år for at øge bevidstheden om vigtigheden af ​​vådområder. Vådområder omfatter områder som floddeltaer, sumpområder, lavvandede bugter og vige, damme, damme og sumpområder.
Vådområder er vigtige økosystemer, der bidrager til biologisk mangfoldighed, lagrer kulstof, afbøder oversvømmelser, sikrer vandadgang, hjælper med at rense vand og bidrager til fødevaresikkerhed.
Næsten 90 % af verdens vådområder er blevet nedbrudt siden det 18. århundrede, og vi mister vådområder tre gange hurtigere end skove. Derfor skal verden gå sammen om at vende tabet og styrke arbejdet med at bevare vådområder.

Vådområder og Verdensmålene

Vådområder er afgørende for at nå Verdensmålene. Derudover er beskyttelse af vådområder et delmål i sig selv.
Mennesker over hele verden er afhængige af vådområder til mad, vand, byggematerialer og lignende fornødenheder. Vådområder danner også det økonomiske grundlag for over en milliard mennesker. Derudover kommer næsten hele verdens ferskvandsforbrug enten direkte eller indirekte fra vådområder. Vådområder er derfor centrale for at nå Verdensmål 1, 2 og 6 - som handler om at udrydde fattigdom, udrydde sult og sikre rent vand.
Adgang til rent vand er også afgørende for at sikre et godt helbred, hvilket udgør Verdensmål 3.

Vådområder lagrer over 30% af alt landbaseret kulstof. Dette er kulstof, der ellers ville have bidraget til den globale opvarmning. Beskyttelse og genopretning af vådområder er derfor meget vigtig for at nå bæredygtighedsmål 13, som handler om at standse klimaforandringerne.
Mål 15 for bæredygtig udvikling handler om at tage vare på livet på land og beskytte økosystemerne. Hele 40% af verdens planter og dyr er afhængige af vådområder for at overleve.
Beskyttelse af vådområder er også et mål i sig selv inden for bæredygtighedsmål 6. Delmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette vådområder.

Historie

30. august 2021 vedtog FN's Generalforsamling resolution 75/317, som etablerede Verdens vådområdedag den 2. februar som en officiel FN-dag. Verdens vådområdedag er godt nok blevet fejret siden 1997, men dagen har ikke blevet markeret som en officiel FN-dag før i 2022.

Denne dag markerer også årsdagen for vådområdekonventionen, også kaldet Ramsarkonventionen, som blev vedtaget som en international traktat i 1971. Konventionen er en international aftale for bevarelse og bæredygtig brug af vådområder. 

Lær mere