Kooperativer er samarbejder, foreninger og bedrifter, som driver eller drager nytte af produktionen, og som også leder den, således at overskuddet ikke tilfalder udenforstående kapitalejere. Andelsbevægelsen er blevet anerkendt som en central og vigtig aktør i både nationale og internationale anliggender.

FN's internationale dag for kooperativer markeres første lørdag i juli hvert år. Dagen markeres for at anerkende rollen, kooperativer spiller for økonomisk udvikling, ligestilling og fred. Den skal også markere oprettelsen af Den internationale alliance af kooperativer fra 1923.

Vidste du at:

  • Over 12 procent af alle mennesker er del af et af de 3 millioner kooperativer, som findes i verden.
  • Næsten 10 prosent af verdens arbejdende befolkning (ca. 280 millioner mennesker) er ansat i, eller får sin indtægt fra, kooperativer eller samarbejder.

Kilde: World Cooperative Monitor 2020

Om kooperativer

Kooperativer, som opererer over hele verden, i mange forskellige økonomiske sektorer, har de senere år vist sig at være meget modstandsdygtige overfor kriser. De fremmer økonomisk deltagelse, kæmper mod forringelser af miljøet og klimaforandringer, genererer arbejdspladser, bidrager til fødevaresikkerheden, bygger etiske værdikæder og opretholder finansiel kapital i lokalsamfundene. Ved at forbedre folks materielle forhold og sikkerhed, bidrager de også positivt til fred.

Kooperativenes åbne medlemsmodel skaber værdi og bekæmper fattigdoms. Dette er et resultat af samarbejdsprincippet om medlemmenes økonomiske deltagelse: Medlemmer bidrager ligeligt og kontrollerer demokratisk kapitalen i deres kooperativ. Overskuddet deles på en retfærdig måde.

Siden kooperativer er lokalsamfundsbaseret, er de forpligtede til at bidrage til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundene på det miljømæssig, sociale og økonomisk plan. Denne forpligtelse kan ses i deres bidrag til samfundsaktiviteter og lokal økonomi, samt i beslutningsprocesser, som har indvirkning på lokalsamfundet.

Til trods for fokusset på lokalsamfund, ønsker kooperativer også at bringe fordelene ved deres økonomiske og sociale model videre til alle mennesker i verden. Globaliseringen bør styres af et værdisæt, der minder om det for den kooperative bevægelse, ellers skabes der mere ulighed.

Andelsbevægelsen er demokratisk, lokalt selvstændig, men integreret i det internationale system. Det er en form for organisering af foreninger og virksomheder, hvor indbyggerne bruger selvhjælp og eget ansvar for at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige mål. Dette kan være at bekæmpe fattigdom, sikre produktiv beskæftigelse og bidrage til social integration.

Kooperativer og FN's verdensmålI vedtægt om FN's verdensmål er kooperativer beskrevet som vigtige aktører indenfor den privat sektor. Markeringen er specielt relevant for FN's verdensmål nummer 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

FN's generalforsamling vedtog dagen den 16. december 1992 (gennem resolution A/RES/47/90), mens selve markeringen af dagen sker den første lørdag i juli hvert år. Hvert andet år udgiver FN's generalsekretær en rapport om social udvikling og samarbejde.

Læs mere her: