Manglende patientsikkerhed er et alvorligt folkesundhedsproblem. Usikker sundhedspleje sætter patienter verden over i risiko for skader og død under behandlingen.

International Patient Safety Day markeres for at forbedre sikkerheden i alle aspekter af sundhedsvæsenet.

Patientskader er meget belastende for sundhedsvæsenet, for behandleren, for patienten og for pårørende. Dagen samler patienter, familier, plejere, lokalsamfund, sundhedspersonale, sundhedspersonale og beslutningstagere for at vise deres engagement i patientsikkerheden.

WHO: I commit to patient safety

Hvordan udsættes patienter for skade?

Det følgende er en fiktiv historie for at illustrere et tilfælde af, hvordan mangel på sikkerhedsprocedurer kan føre til patientskade. Forestil dig følgende:

En patient på hospitalet får den forkerte medicin, fordi medicinen forveksles med en anden med lignende emballage.

I dette tilfælde går ordinationen gennem forskellige behandlingsniveauer – lige fra lægen på afdelingen, derefter til apoteket til udlevering og til sidst til sygeplejersken, der giver medicinen til patienten. Hvis der havde været sikre vagtprocesser på plads på de forskellige niveauer, kunne fejlen hurtigt have været identificeret og rettet.

I denne situation kan mangel på standardprocedurer for opbevaring af medicin, der ser ens ud, dårlig kommunikation mellem de forskellige led, manglende verifikation før medicinering og manglende inddragelse af patienter i egen pleje alt sammen være underliggende årsager til fejlen.

Fakta om patientsikkerhed

Patientsikkerhed er grundlæggende for at levere væsentlige sundhedsydelser af høj kvalitet.

Patientsikkerhed har til formål at forebygge og reducere risici, fejl og skader for patienter, der modtager sundhedsydelser.

Nøgletal

  • Patientskader som følge af uønskede hændelser anslås at være blandt de 10 førende årsager til dødsfald og invaliditet på verdensplan.
  • De fleste af disse dødsfald og kvæstelser kunne have været forhindret ved passende sikkerhedsprocedurer.
  • I højindkomstlande er omkring 1 ud af 10 indlagte patienter udsat for skader, mens de modtager hospitalsbehandling. Næsten halvdelen af ​​disse skader kunne have været undgået.
  • Hvert år forekommer 134 millioner uønskede hændelser på hospitaler i lav- og mellemindkomstlande på grund af usikker behandling, hvilket resulterer i 2,6 millioner årlige dødsfald.
  • På verdensplan kommer så mange som 4 ud af 10 patienter til skade i primært og ambulant sundhedsvæsen. De fejl, der forårsager mest skade, er knyttet til diagnostik, recepter og brug af medicin.

Kilde: WHO

Det er menneskeligt at tage fejl. Der kræves derfor gode sikkerhedssystemer og rutiner. Mennesker er beskyttet mod at lave fejl, når de placeres i et fejlsikkert miljø, hvor de systemer, opgaver og processer, de arbejder med, er veldesignede.

For at sikre en vellykket implementering af patientsikkerhedsstrategier kræves klare retningslinjer, gode ledere, data til at drive sikkerhedsforbedringer, dygtigt sundhedspersonale og effektiv inddragelse af patienter og pårørende i egen pleje.

Tema 2023: Løft patienternes stemme!

Dette års tema fokuserer på at engagere patienter for patientsikkerhed og styrke deres stemme.

Patient- og familieinddragelse er en central strategi for at fremme sikkerheden i sundhedsvæsenet. Som brugere af sundhedsvæsenet, med førstehåndserfaring af hele patientrejsen, er patienters, pårørendes og pårørendes perspektiver uvurderlige til at forbedre patientsikkerheden.

Forskning har vist, at patienters involvering potentielt kan være med til at reducere skadeomfanget med op til 15 pct.

Verdensdagen har således til formål at udfordre patienter, familier, politikere, ledere og medarbejdere inden for sundhedssektoren og organisationer til at arbejde sammen med et fælles mål om at forbedre sundhedspolitikken og indføre sikre tiltag.

Kilde: World Patient Safety Day 2023

Bilde av en helsearbeider som holder frem en håndfull piller.
Mennesker gør sjældent fejl med vilje, men i stedet fordi systemer, processer og procedurerne som skal beskytte dem mod fejlhåndtering ikke er gode nok. Illustrastionsfoto: Pexels/Artem Podrez

FN's indsats for at forbedre patientsikkerheden

Bæredygtighedsmålene

FN's Sustainable Development Goals er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Bæredygtighedsmål 3 handler om at sikre et godt helbred og at fremme livskvalitet for alle, uanset alder.

At sikre og styrke patienternes sikkerhed er en forudsætning for at komme videre mod at nå målet.

WHO: Verdenssundhedsorganisationen

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er FNs særlige organisation for global sundhed og arbejder for, at alle mennesker har den bedst mulige sundhedstilstand.

WHO's arbejde med patientsikkerhed begyndte med lanceringen af ​​World Alliance for Patient Safety i 2004. Formålet med alliancen er at koordinere udviklingen af ​​politik og praksis for øget patientsikkerhed.

Alliancen udvikler rapporter om de største udfordringer inden for patientsikkerhed for at øge forståelsen af ​​problemerne og fremme tiltag til at løse udfordringerne. Disse rapporter indtil videre er:

WHO samler også verdens sundhedsministre, topdelegerede, eksperter og internationale organisationer til en årlig konference om patientsikkerhed. Formålet med konferencen er at sætte patientsikkerhed på den politiske dagsorden i alle lande.

WHO udarbejder også ressourcer, såsom tjeklister og standarder, og giver strategisk og teknisk vejledning til forbedret patientsikkerhed til alle medlemslande.

Historie

World Patient Safety Day er en af ​​WHO's globale folkesundhedsdage. Det blev etableret i 2019 gennem vedtagelsen af ​​resolution WHA72.6 "Global indsats for patientsikkerhed".

Målet med dagen er at styrke den globale forståelse af patientsikkerhed, øge engagementet i sikkerheden i sundhedsvæsenet og fremme globale tiltag til at forbedre patientsikkerheden og reducere patientskader.

Lære mer

Verdens Sundhedsorganisationen (WHO)

Verdens Sundhedsdag

International dag for universelle sundhedstjenester

Global handlingsplan for patientsikkerhed 2021-2030