FN's engagement i fiskeressourcer

I global sammenhæng har overfiskeri, overudnyttelse og overkapacitet ført til en stadig hårdere konkurrence om fiskeressourcerne. Dette har igen ført til at ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri er steget. Begrebet IUU-fiskeri (illegal, unreported, unregulated fishing) omfatter en række aktiviteter, som har det til fælles at undgå nationale og internationale forskrifter på områder som kystområder, Stillehavet og Sortehavet.

Det vigtige tema blev taget op til diskussion af FN's organisation for fødevarer og landbrug (FAO) i Marrakech i 2015, hvor internationale eksperter diskutere tiltag for at afværge IUU-fiske, og dette senere til oprettelse af dagen.

En resolution for at bekæmpe ulovlig fiskeri blev vedtaget af Generalforsamlingen 5. december 2017.

Læs mere

FN's organisation for fødevarer og landbrug (FAO) egne sider om dagen og om ulovlig fiskeri