Om ståltrommen

En ståltromme, også kendt som »steel drum« eller, hvis den bruges sammen med andre instrumenter, »steel band« eller et stålorkester, er et slaginstrument med oprindelse i Trinidad og Tobago. Man spiller på den med et par lige pinder med gummispidser (størrelsen og typen af gummispids varierer efter hvilken tromme, som spilles). Nogle musikere bruger fire trommestikker og holder to i hver hånd. Instrumentet stammer fra Trinidad og Tobagos karnevalslagværk fra begyndelsen af 1900-tallet.

Ståltrommen og bæredygtig udvikling

Kulturelt mangfoldighed og stræben efter kulturel udvikling er en kilde til gensidig berigelse for mennesker og nationer. Vigtigheden af at fremme og bevare kulturel mangfoldighed er også nedfældet i FN's verdensmål.

Ståltrommen har kulturel og historisk betydning og er nært koblet til kulturel, social og økonomisk udvikling. Den har også potential til at fremme verdensmålene, gennem brugen i sektorer som turisme, kultur og uddannelse, samt videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab, kunst og matematik.

Verdens ståltrommedag

I erkendelsen af, at ståltrommen fremmer inkluderende og bæredygtige samfund, samt den kreative økonomi, har FN besluttet, at 11. august skal markeres som World Steelpan Day, gennem resolution A/RES/77/316.

FN fremhæver også den positive indvirkning ståltrommen kan have på mental sundhed og velvære, ligestilling og myndiggørelse af ungdommen.

Læs mere her: 

FN's egen side om dagen (Engelsk)

FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation (UNESCO)

Temaside om bæredygtig udvikling

Landprofi: Trinidad og Tobago