Tortur er forbudt i henhold til FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Torturkonventionen er en forstærkning af dette forbud.
Her er staterne blevet enige om, at tortur er forbudt - uanset omstændighederne - og at det er forbudt at sende personer til lande, hvor der er risiko for, at personen/personerne vil blive udsat for tortur.
FN's internationale dag til støtte for ofre for tortur markerer det øjeblik i 1987, hvor FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf trådte i kraft. Konventionen er et af nøgleinstrumenterne til at bekæmpe tortur.
Dagen vil støtte torturofre og fremme målet om total udryddelse af tortur. Det vil også bidrage til endnu større støtte til torturkonventionen.

Torturister må aldrig have lov til at slippe af sted med deres forbrydelser, og systemer, der muliggør tortur, bør omdannes eller demonteres.

FN's Generalsekretær, António Guterres

Tortur: En forbrydelse mod menneskeheden

Tortur er fysisk eller psykisk misbrug. Bekymringer om nationale grænser og national sikkerhed er blandt de ting, der i stigende grad fører til brug af tortur og andre former for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.
FN har konsekvent fordømt tortur "som en af ​​de mest destruktive handlinger, som mennesker kan påføre deres medmennesker."
Tortur er en forbrydelse i henhold til international lov. Det er absolut forbudt og kan under ingen omstændigheder retfærdiggøres. Dette forbud er en del af international sædvaneret, hvilket betyder, at det er bindende for alle medlemmer af det internationale samfund, uanset om en stat har ratificeret internationale traktater, der udtrykkeligt forbyder tortur. Den systematiske eller udbredte praksis med tortur udgør en forbrydelse mod menneskeheden.

FN's Frivillige Fond for Torturofre

At komme sig efter tortur kræver hurtige og specialiserede programmer. Arbejdet i rehabiliteringscentre og organisationer over hele verden har vist, at ofre kan helbredes. FN's frivillige fond for torturofre, administreret af FN's menneskerettighedskontor i Genève, indsamler midler til hjælp til torturofre og deres familier. Fonden blev etableret i 1981 med mandat til at støtte torturofre og deres familier.
FN's Frivillige Fond for Torturofre arbejder med organisationer, der leverer juridiske, sociale, humanitære, psykologiske og medicinske tjenester. Menneskerettighedsforkæmpere, frihedsberøvede personer, børn og unge, flygtninge og migranter, ofre for tvungen forsvinden, oprindelige folk, ofre for seksuel og kønsbaseret vold og LGBT-personer er blandt dem, der modtager hjælp. Fonden modtager også donationer.

Lær mere