Den internationale dag for pressefrihed markeres for at understrege vigtigheden af en fri presse, vurdere pressefriheden verden over, forsvare pressen på angreb på deres uafhængighed, samt hylde journalister, som har mistet livet i jagten på vigtige historier. 

Det er også en dag for refleksion over spørgsmålet om pressefrihed og ytringsfrihed.

- Alt vores frihed er afhængig af pressefrihed. Det er grundlaget for demokrati og retfærdighed, udtaler FN's generalsekretær António Guterres. 

Pressefrihedsindekset

Pressefrihed er pressens ret til at formidle information og kritisere forhold, uden censur. Det er en hjørnesten i ethvert demokrati. En fri presse øger ytringsfriheden, og bidrager til fred, en bæredygtig verden, udryddelse af fattigdom og opretholdelsen af menneskerettigheder.

Pressefrihedsindekset er et mål på pressefriheden i verdens land. Den rangerer landene ud fra, hvor god pressefrihed det er i landet. Rangeringen er baseret på en pointsum fra 0 til 100, med 100 som bedst mulig pointsum og er indikerer altså det højeste niveau af pressefrihed. 

Pressefrihedsindekset evalueres ud fra følgende kriterier:

  • politisk kontekst
  • juridiske rettigheder 
  • økonomisk kontekst
  • sociokulturel kontekst
  • sikkerhed

Undersøgelsen udarbejdes af den internationale organisation Reportere uden grænser.

Pressefrihed i FN-systemet

Pressefrihedsdagen blev erklæret i 1993, efter ønske fra FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation (UNESCO).

UNESCO's generalkonference påpegede, at en fri, mangfoldig og uafhængig presse er en essentiel del af ethvert demokrati gennem resolutionen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991.

UNESCO har ansvaret for at fremme frie strømme af ideer i ord og billeder og arbejder derfor for at fremme frie, uafhængige og pluralistiske medier på tryk, lyd og nettet.

Datoen, 3. maj, er valgt for å mindes Windhoek-erklæringen, vedtaget af UNESCO's generalkonference, for at fremme »en uafhængig og mangfoldig afrikansk presse«. Erklæringen blev vedtaget 3. maj 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtog FN's Sikkerhedsråd Resolution 1738, som fordømmer angreb på journalister, som arbejder i konfliktområder. Mange steder udsættes journalister for overgreb og vold i forsøget på at hindre dem fra at rapportere frit om situationen i området.

Hør FN's generalsekretær tale i forbindelse med pressefrihedsdagen 2023:

Læs mere her:

Den internationale dag for pressefrihed på FN's hjemmeside (Engelsk)

Statistik over pressefrihed i verden

International dag mod forbrydelser mod journalister

UNESCO-rapport om presse- og ytringsfrihed