I en verden med begrænset viden og lovgivning om hjertesundhed er World Heart Day en vigtig påmindelse til alle om at passe på deres hjerte.

Hjerte-kar-sygdomme er en gruppe af sygdomme, der omfatter hjerteanfald, hjertespasmer, hjertesvigt, slagtilfælde og andre sygdomme i hjertet og blodkarrene. I 2016 mistede 17,9 millioner mennesker livet som følge af hjerte-kar-sygdomme, hvilket repræsenterer 32 procent af alle dødsårsager globalt.

Mennesker i lav- og mellemindkomstlande er særligt sårbare over for hjerte-kar-sygdomme. Det skyldes, at de er mere udsatte for risikofaktorer som tobak, kombineret med dårligere adgang til sundhedspleje og forurening. Det er de fattigste i disse lande, der er mest sårbare.

Verdenshjertedag markeres hvert år den 29. september. Dagen er knyttet til bæredygtighedsmål 3.4: Reducere for tidlig dødelighed forårsaget af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling inden 2030, samt fremme mental sundhed og livskvalitet.

Et samarbejde

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation (UNESCO) og World Heart Federation (WHF) leder en global kampagne for at øge bevidstheden om hjertesundhed.

WHF, en ikke-statslig organisation, er WHOs førende partner i arbejdet med at forebygge hjerte-kar-sygdomme.

Lære mer

Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

WHOs egne sider

World Heart Federation's sider om dagen

Rettighetene til folk med hjerte- og karsykdommer fra LHL