Den internationale dag for mennesker i rummet

Sist oppdatert: 21.02.2023

FN markerer d. 12. april for at anerkende udforskningen af rummet som bidrag til at opnå bæredygtig udvikling, og fremme arbejdet for at rummet kun bliver brugt til fredelige formål.

Foto: NASA/Jim Grossman