Den internationale kvindedag blev etableret af FN i 1977 i forbindelse med det internationale kvindeår i 1975. Dagen markeres for at sætte fokus på kvinders kampsager og rettigheder og fejres af mange lande over hele verden.

Det er ingen lande i verden, der kan sige, at at de har opnået fuld ligestilling, og derfor er det vigtigt, at dagen markeres og minder os om, at fortsætte kampen. FN arbejder aktivt for kvinders rettigheder, og i 2011 blev flere organisationer slået sammen til UN Women..

Hvorfor fejrer vi kvindedagen?

Kvindedagen er en af de største internationale dage og markeres 8. marts hvert år. Det er en af de vigtigste dage i året for fejring af kvinders sociale, økonomiske, kulturelle og politiske præstationer, øge bevidstheden om kvinders rolle og fremme ligestilling mellem kønnene.

På trods af, at mange lande er kommet langt på ligestillingsvejen, så oplever oplever mange kvinder og piger fortsat diskriminering baseret på køn rundt om i verden. Dette omhandler blandt andet vold i hjemmet, lavere løn, mangel på ret til uddannelse og sundhedstjenester. Derfor er dagen fortsat meget vigtig for at fremme kvinders position i samfundet.

Lilla, grøn og hvid er farverne, der repræsenterer den internationale kvindedag. Lilla symboliserer retfærdighed og værdighed, grøn symboliserer håb og hvid repræsenterer renhed.

FN's Verdensmål handler om ligestilling

FN's Verdensmål har til mål at bekæmpe ulighed, udrydde fattigdom og stoppe klimaændringerne inden 2030. Verdensmål 5 handler om at opnå ligestilling og styrke piger og kvinders stilling.

Piger og kvinder oplever udstrakt diskriminering og vold i alle dele af verden. Diskriminering og undertrykkelse af kvinder er brud på menneskerettighederne og hindrer udvikling og fred.

Manglende adgang til reproduktiv sundhed udgør en af de største trusler mod kvinder verden over. Tvangsægteskab, menneskehandel og omskæring er udbredt praksis. Verdensmålene skal stoppe dette.

Samtidig skal kvinders deltagelse og lederskab i beslutningsprocesser sikres. Både politik og lovgivning skal ændres, hvis kvinder skal sikres lige rettigheder som f.eks. økonomiske ressourcer som land, ejendom og arv. 

Kvinders rettigheder er nedskrevet i Kvindekonventionen

FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder har til formål at beskytte kvinders rettigheder og styrke ligestillingsartiklerne i de øvrige menneskerettighedskonventioner.

Kvindekonventionen blev vedtaget i 1967, og den er baseret på FN-erklæringen om kvinders rettigheder. Erklæringen var resultatet af vedholdende arbejde fra FN's kommisson for kvinders rettigheder (CSW).

Lær mere