Argantræet (Argania spinosa) er en træsort, som vokser i det sydvestlige Marokko. Argantræet er meget modstandsdygtig og vokser i et hårdt miljø præget af vandmangel, erosion og dårlig jord.

Denne unikke sort er god for biodiversiteten og modstandsdygtige økosystemer og er værdifuld kulturarv. Af den grund har den fået anerkendelse og beskyttelse fra FN og derfor har træsorten også fået sin egen FN-dag.

Vidste du at?

  • Argantræer tåler temperaturer helt op til 50° celsius, kan blive op til 10 meter høje og lever i op til 200 år.
  • Argantræet har en stærk symbolsk og følelsesmæssig værdi for lokalsamfundene i områderne, hvor træet gror. Det er et symbol på evighed og modstand.
  • Arganolie er en af de mest sjældne olier i verden og omtales som "flydende guld" i Marokko. Olien bruges både til madlavning, kosmetik og naturmedicin. 
  • Arganolie gives ofte som bryllupsgave, og bruges meget i tilberedningen af festmåltider. Arganolie kan forebygge hjerte- og hjertekarsygdomme, når den er en del af diæten og olien indeholder vitaminer, antioxidanter og fedtsyrer, som virker reparerende, hvis man smører den på huden.
  • Der bruges ca. 150 kg af træets frugt til at producere 3 liter arganolie. Arganolien udvindes fra frøene i frugten.

Argantræet og verdensmålene

Argan-skovene giver skovprodukter, frugt og foder. Bladene og frugtene er spiselige og gives til husdyr, og frøene bruges til at producere arganolie. Underskoven er også spiselig og fungerer som et reservelager for foder til husdyrene i tørkeperioder.

Træerne bruges også som brænde til madlavning og opvarmning.

Den bæredygtige arganproduktion bidrager til en bedre økonomi og større finansiel udvikling, specielt ift. kvinder og fattige.

Produktionen skaber lokale jobmuligheder og kan spille en vigtig rolle i at bidrage til fødevaresikkerhed og i at udrydde fattigdom, som er henholdsvis verdensmål 2 og 1.

I århundrede har argantræet vært en central del af livet i berbiske og arabiske stammesamfund. I arganproduktionen bruges kun lokale råvarer, teknikker baseret på gamle, lokale traditioner og et regnvandsbeholder hugget ind i sten til vandforsyning.

Produktionen bidrager dermed til at reducere klimaforandringer, som er i tråd med verdensmål 13, og til bevaringen af biodiversitet, som er i tråd med verdensmål15.

Træerne giver også skygge og spiller en vigtig rolle i økosystemet, hvor de vokser. Ved at bidrage med skygge modvirker træerne jorderosion og ørkenspredning.

Historie

UNESCO anser arten som truet og etablerede i 1998 et biosfærereservat, kaldt Arganeraie, hvor argantræerne vokser. Målet er at bevare arten og at forske i brugen af træet, dets fysiske miljø og det socioøkonomiske bidrag.

Derudover blev alt viden om argantræet skrevet ind på UNESCO's repræsentativitetsliste over menneskehedens immaterielle kulturarv i 2014.

I december 2018 anerkendte FAO, FN's organisation for ernæring og landbrug, området som et » globalt vigtigt jordbrugssystem«(GIAHS).

I 2021, udnævnte FN's generalforsamling 10. maj til den internationale dag for argantræer. Resolutionen blev fremlagt af Marokko.

Læs mere her: