Den 9. december er den internationale dag til minde om ofrene for folkedrab og forebyggelse af denne forbrydelse. Dagen har været fastsat til den 9. december, siden folkedrabskonventionen blev vedtaget på denne dato i 1948. I 2023 vil denne konvention være 75 år gammel. Dagen blev markeret for første gang i 2015.

Formålet med dagen er at øge bevidstheden om folkedrabskonventionen og fremhæve dens resultater i kampen mod folkedrab samt at ære mindet om ofrene. Det primære ansvar for at forebygge, afværge og stoppe folkedrab ligger hos staterne.

How Genocide Became Part of International Law:


Forebyggelse af folkedrab 

FN siger, at det er vigtigt at anerkende de underliggende årsager til folkedrab for at kunne forhindre det. Konflikter kan have mange forskellige årsager, men konflikter, der fører til folkedrab, handler (i hvert fald delvist) om gruppeidentitet. Folkedrabskonventionen fokuserer på fire former for gruppeidentitet: national, etnisk, religiøs og racemæssig. Folkedrab handler altså om at forsøge at udrydde en gruppe, helt eller delvist, hvor ofrene udvælges på baggrund af deres gruppeidentitet.

Ansvar for at beskytte (Responsibility to protect) 

Ansvar for at beskytteI 2005 mødtes FN's medlemslande til Verdenstopmødet 2005, hvor de forpligtede sig til at beskytte deres egne befolkninger mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden samt mod tilskyndelse til at begå sådanne forbrydelser.

Hvis en stat ikke er i stand til eller villig til at opfylde sine forpligtelser til at beskytte sin befolkning, kan det internationale samfund hjælpe eller gribe ind i overensstemmelse med FN-pagten.

Det er det, FN kalder Responsibility to protect, som du kan læse mere om her.

Specialiserede rådgivere til forebyggelse af folkedrab

Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect er FN's særlige rådgivere, der samarbejder om at forbedre nationale og internationale foranstaltninger til forebyggelse af folkedrab og andre internationale forbrydelser.

En af hovedopgaverne for de særlige rådgivere er at indsamle oplysninger om situationer, hvor der er risiko for dette. Meget af det undersøgende arbejde foregår "uden for offentlighedens søgelys", da oplysningerne ofte er følsomme. Men når de særlige rådgivere mener, at offentliggørelse af deres bekymringer vil reducere risikoen for forbrydelser i en specifik situation, gør de det ved at udsende offentlige erklæringer og ved at orientere Sikkerhedsrådet.

"Forebyggelse af folkedrab involverer hele samfundet. Det er afgørende, at vi alle står sammen om at forsvare principperne om lighed og menneskelig værdighed og om at reparere de sprækker og den polarisering, der er så udbredt i vores samfund i dag."

FN's generalsekretær António Guterres