Over en milliard mennesker lever i bjergområder, og over halvdelen af verdens befolkning er afhængige af bjerge for vand, mad og ren energi. Imidlertid er bjerge truet af klimaændringer, landødelæggelse, overudnyttelse og naturkatastrofer. Dette kan få ødelæggende konsekvenser - både for folk, som bor i bjergene og for resten af verden.

Bjergfakta:

  • Bjerge dækker omkring 27% af jordens landoverflade.
  • Bjergområderne i verden huser 1,1 milliard mennesker.
  • Bjergturisme står for omkring 15–20% af den globale rejselivsaktivitet.
  • Bjerge har en nøglerolle i at levere vedvarende energi, specielt gennem vandkraft, solkraft, vindkraft og biogas.
  • 1 af 2 af de som bor i  bjergområder i udviklingslande er lever i fødevarusikkerhed.

Bjerge og Verdensmålene

Bjerge er en vigtig del af Verdensmålene, både som et værktøj for at opnå målene og som en ressourcer som må ivaretages.

Verdensmål 2 handler om at stoppe sult. For at forhindre sult må vi sikre mad til alle mennesker. Bjerge bidrager til fødevaresikkerhed ved at være areal for afgrøder, græsning for husdyr og vandveje til indlandsfiskeri.

Bjerge står også for optil 60-80% af verdens ferskvand. Ferskvandet er nødvendigt for at opnå global fødevaresikkerhed, da det bruges af bønder til at vande afgrøder i mange landbrugsregioner i lavlandet.

Verdensmål 15 handler om at varetage livet på land. Bjerge er hjemsted for mange truede arter. Delmål 15.4 tilsigter at "Inden 2030 bevare økosystemer i bjergområder, inklusiv den biologiske mangfoldighed, så de skal blive i stand til at bidrage til en bæredygtig udvikling".

Endvidere må vi standse klimaændringerne, såsom Verdensmål 13 tilsigter at varetage bjergene, og de som bor der. .

Bjerge skal flyttes til centrum af vores opmærksomhed - og det er på tide at flytte bjerge for at sikre de forandringer, som vi har behov for for at verden og for at bygge en bæredygtig fremtid for alle

FN's Generalsekretær António Guterres under markeringen i 2020

Historie

FN's Generalforsamling udpegede 11. december til "International Mountain Day" gennem vedtagelse af A/res/57/245 i januar 2003. Den internationale bjergdag blev markeret for første gang i december samme år.

FN's organisation fødevarer og landbrug (FAO) har ansvaret for at planlægge markeringen af dagen.

Hvert år har sit eget tema, som er knyttet til bæredygtig udvikling i bjergområder. På FAOs netsider kan du læse mere om årenes temaer. 

Lær mere