Den internationale familiedag

Sist oppdatert: 11.05.2022

Den internationale familiedag understreger den vigtige rolle som familien har i at skabe trygge og gode liv.

Foto: UN Photo/Staton Winter