Verdens bloddonerdag

Sist oppdatert: 16.09.2020

Bloddonerdagen skal skabe bevidsthed behovet for blod og anerkende det vigtige bidrag som bloddonere gør.

Foto: 200 Degrees/Pixabay