Den internationale dag for adgang til information

Sist oppdatert: 28.09.2020

Adgang til nuanceret og korrekt information er vigtig for at forstå ens egen situation, ens eget land og resten af verden.

Foto: Burst/Unsplash