Generalforsamlingen vedtog i 2012, at 1. juni skal markeres som en hyldest til det at være forældre. Dagen blev markeret for første gang i 2013.

Hele resolution finner du her: A/RES/66/292

Forældre er familiens og samfundets anker uafhængig af hvilken race, religion, kultur eller nationalitet man tilhører. Forældre skal sørge for, at barnet føler sig beskyttet, er mætte og vokser op i et miljø, der er fuld af kærlighed og forståelse. Dette er vigtige faktorer, for at barn skal kunne vokse op og udvikle sig i trygge rammer.

Både forældre og børn har menneskerettigheder, som er nedfældet i en række konventioner. FN's børnekonvention siger, at forældre har hovedansvaret for at opdrage deres børn og lære dem om rettigheder, således at de kan leve indholdsrige, produktive og glade liv.

Verdensmålene

FN's Verdensmål ønsker at udrydde fattigdom, skabe økonomisk vækst for alle og sørge for social udvikling, samtidig med at tage vare på miljøet. Familien udgør kernen i det sociale liv ved, at den tager vare på familiemedlemmerne, både unge og gamle. God familiepolitik kan bidrage til at nå Verdensmål 1-5, som knytter sig til fattigdom, sult, sundhed, uddannelse og ligestilling.

Lær mere:

Børnekonventionen

FN's Verdensmål