Den internationale asteroidedag

Sist oppdatert: 30.06.2023

Den internationale asteroidedag markeres for at øge bevidstheden omkring asteroiderisikoen og for at informere det offentlige om mulige trusler.

Foto: Chris Henry/Unsplash