I december 2016 vedtog FN's generalforsamling resolution A/RES/71/90, som erklærede 30. juni for den internationale asteroidedag.

Resolutionsforslaget blev udarbejdet af FN's komite for fredeligt brug af verdensrummet (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), og det var baseret på et forslag fra Association of Space Explorers.

Dagen har som mål at øge bevidstheden om farer ved asteroider, og informere offentligheden om tiltagene, som vil sættes i gang på globalt niveau, hvis en reel trussel mod jorden skulle opstå.

Historik

Jordnære objekter (Near-Eearth objects, NEO's) repræsenterer potentielt set katastrofale trusler mod vores planet. Et jordnært objekt er en asteroide eller en komet, som befinder sig nær jordens bane. Ifølge NASA's center for NEO-studier, er der fundet over 16 000 jordnære asteroider.

Asteroidenedslaget i Tunguska i Sibirien, Rusland, 30. juni 1908, er det største asteroidenedslag, som er registreret på jorden i nyere historie. For at mindes årsdagen for Tunguska-nedslaget er datoen for den internationale asteroidedag derfor 30. juni.

Tunguska-eksplosionen var en eksplosion, som blev forsaget af et fragment af en asteroide, som eksploderede 5-10 kilometer over jordens overflade. Eksplosionen væltede omkring 80 millioner træer på et område på 2150 kvadratkilometer, og det er beregnet, at jordskælvet fra eksplosionen ville have målt 5,0 på Richterskalaen.

Se videoen om den internationale asteroidedag med Simonetta Di Pippo, direktør for United Nations Office for Outer Space Affairs:


United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) har arbejdet med jordnære objekter i mange år, og har anerkendt, at faren, de repræsenterer, kræver international handling. At identificere objekter, som udgør trusler, og udarbejde handlingsplaner, kræver samarbejde fra det internationale samfund.

Baseret på internationale anbefalinger for asteroidetrusler, og godkendt af FN's komité for fredeligt brug af verdensrummet, blev the International Asteroid Warning Network (IAWN) og the Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) etableret i 2014.

International Asteroid Warning Network (IAWN) bruger veldefinerede kommunikationsstrategier og protokoller for at bistå regeringer i analysen af mulige konsekvenser af en asteroidepåvirkning, samt støtter planlægning af formildende tiltag.

Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) er et forum for rumfartsorganisationer, som identificerer teknologier, som er nødvendige for at afværge asteroider tæt på jorden, og har som mål at skabe konsensus om anbefalinger for planetariske forsvarstiltag.

Læs mere her: