Det er verdenshavene – deres temperatur, kemi, strømninger og liv – der driver de globale systemer, som gør det muligt for mennesker at leve på jorden. Regn, drikkevand, vejret, klimaet, meget af vores mad, og endda luften, vi indånder, er reguleret af havet.

Den maritime industri er afgørende for at imødekomme den stigende efterspørgsel af fødevarer, energi og medicin i fremtiden. Samtidig tilbyder havet også muligheder for nye arbejdspladser og økonomisk vækst.

I dag er en stor del af verdens have belastede af forurening, overfiskeri og ødelæggelse af rev. At tage sig af havene er en fælles udfordring og et fælles ansvar, som både kræver globale løsninger samt regional- og lokal opfølgning.

Tryk på et ikon for at læse mere om delmålet

 • Delmål 14.1

  Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

 • Delmål 14.2

  Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

 • Delmål 14.3

  Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres og håndteres, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

 • Delmål 14.4

  Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.

 • Delmål 14.5

  Inden 2020 skal mindst 10 % af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.

 • Delmål 14.6

  Inden 2020 skal bestemte former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtte, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv speciel- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger [c].

 • Delmål 14.7

  Inden 2030 skal de økonomiske fordele øges for små udviklingsøstater og de mindst udviklede lande, som stammer fra bæredygtig brug af havets ressourcer, herunder bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme.

 • Delmål 14.a

  Den videnskabelige viden, forskningskapacitet og overførsels af havteknologi skal øges, idet der tages hensyn til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

 • Delmål 14.b

  Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.

 • Delmål 14.c

  Beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer skal øges ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet i De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer, som anført i paragraf 158 i "The future we want".

Over halvdelen af ​​den ilt, vi indånder, kommer fra havet. På trods af havets betydning fortsætter mennesker på Jorden med at ødelægge det, hvilket betyder, at det ikke længere kan beskytte Jorden, som det burde.

Da milliarder af mennesker og dyr er afhængige af havet, skal der gøres meget mere for at beskytte havet. Bæredygtig brug af havene i fremtiden skal indebære at stoppe overfiskning, forebygge henkastning og forgiftning og beskytte sårbare dyr og koralrev.

Hvordan ser det ud i verden?

Stigende CO2-udledning gør havet varmere, surere og iltfattigt. Dette truer havets økosystemer og dermed også havet som fødekilde for os mennesker. Det samme gør overfiskning, henkastning og forurening, herunder fra plastprodukter, spildevand og afstrømning fra jordgødskning.

Mere end tre millioner mennesker er fuldstændig afhængige af havet for deres levebrød.
En tredjedel af alle fiskebestande er overfiskede.
Når havet ikke har nok ilt, dør planter og dyr. Sådanne områder kaldes "døde zoner", og antallet af døde zoner steg fra 400 til 700 mellem 2008 og 2019.
Noget går i den rigtige retning. Beskyttelsen af ​​sårbare havområder er steget markant. Visse zoner er blevet beskyttet mod fiskeri og andre skadelige aktiviteter.

Kilde: UN Sustainable Development Goals-rapport (2021)

Hvad kan du gøre?

Vælg fisk og skaldyr som er fanget bæredygtigt

Du som forbruger kan bidrage til mere bæredygtigt fiskeri og akvakultur ved at træffe et bevidst valg, når du spiser fisk eller skaldyr. Uanset om du spiser på en restaurant eller i en butik, så glem ikke at spørge dem, der arbejder der, om deres fisk og skaldyr er produceret og fanget bæredygtigt.

Minimer plastikforbrug 

Plast i havet er et stort problem. Det skader dyrelivet, både i havet og langs kysten. Du kan bidrage ved at reducere dit plastikforbrug, eventuelt ved at købe genanvendelige produkter. Sørg også for, at plastikaffald ender i skraldespanden. Hvis ikke, ender det ofte i havet.

Hold vandet rent

Ren natur betyder rent vand. Hæld ikke farlige kemikalier, såsom maling og rengøringsmidler, i naturen eller vasken. Affald såsom vatpinde, tamponer og tandtråd, skal smides i skraldespanden, ikke i toilettet.

Hold strandene rene

Hvert år ender flere millioner tons affald i havet. Saml affald du finder udenfor, og deltag i strandryddedage.

Organiser dig

At transformere vores samfund til at blive bæredygtigt kræver større ændringer, end at du og jeg som forbrugere ændrer vores vaner og vores livsstil, selvom det også er vigtigt. Der skal store samfundsændringer til, og du kan spille en vigtig rolle i denne samfundsændring gennem politisk involvering, for eksempel i et parti eller en organisation.

De gode, holdbare løsninger er som regel resultatet af viden, samarbejde og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Hjælp med at nå verdensmålene!