UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. UNESCO's mandat er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejdet mellem lande inden for de fire fagområder. UNESCO blev oprette lige efter 2. Verdenskrig i troen på, at politiske og økonomiske aftaler ikke er nok for at skabe varig fred. Fred skal skabes i menneskets sind.

UNESCO logo
UNESCO logo

UNESCO bruger uddannelse, videnskab og kultur til at informere, inspirere og engagere mennesker over hele verden til at fremme forståelse og respekt for hinanden og vores planet. Gennem organisationens programmer forsøger UNESCO at fremme fred og have en nultolerance for vold. Verdensmålene er vigtige i arbejdet for at opnå dette.

Historisk bagtæppe

Selv om 2. Verdenskrig ikke var forbi, begyndte de allierede magter allerede i 1942 at planlægge, hvordan man i fremtiden kunne fremme fred og ikkevold, og de definerede, at det var i menneskers sind, man måtte starte. De mente at arbejdet med god uddannelse for alle, videnskab og kultur var svaret. Forslaget fik hurtigt tilslutning, og i 1945, da krigen var forbi, mødtes 44 lande for at lave en sådan organisation. Målet var at en ny verdenskrig aldrig skulle finde sted, og United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) så dagens lys.

UNESCO's organisering

Organisationens hovedmål er, at alle mennesker skal have en god uddannelse, hvor bæredygtighed og globalt medborgerskab er grundpælene. UNESCO's ledelse består af repræsentanter fra 58 medlemslande. Omkring 2000 personer arbejder i UNESCO's hovedkvarter i Paris. Endvidere har de fleste medlemslande etableret faste delegationer samme sted.

Mens departementerne har ansvar for Danmarks officielle UNESCO-politik, så fungerer Den danske UNESCO-nationalkommission som et bindeled mellem civilsamfundet og de danske myndigheder.

UNESCO har også selv et netværk for skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og internationalt, som bliver koordineret af Ungdomsbyen.

Ressourcer

UNESCO's hjemmeside

UNESCO's Verdensarvliste