Klimaændringer er et globalt spørgsmål og kender ingen landegrænser. Derfor må vi også finde globale løsninger. Ud over reducering og oplagring af CO2, skal der satses endnu mere på fornybar energi og anden ren energi.

Forskerne i FN’s klimapanel mener, at to graders temperaturøgning er grænsen for, hvad naturen kan tåle. Stiger temperaturen mere end det, vil klimaændringerne blive ukontrollerbare. På klimatopmødet i Paris i 2015 blev verdens ledere derfor enige om en ny aftale, der forpligter landene til at gøre alt, hvad de kan, for at temperaturen ikke stiger med mere end to grader.

Klik på et ikon for at læse mere om delmålene

 • Delmål 13.1)

  Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

 • Delmål 13.2)

  Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

 • Delmål 13.3)

  Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

 • Delmål 13.a)

  De udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN's Rammekonvention om Klimaændringer, skal indfris, til målet om i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse, og Den Grønne Klimafond skal kapitaliseres snarest muligt.

 • Delmål 13.b)

  Der skal fremmes mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og marginaliserede samfund.

Den globale gennemsnitstemperatur er steget omkring 1 °C siden førindustriel tid, og havniveauet fortsætter med at stige. De fattigste rammes hårdest. Lande har indsendt nationale planer for at reducere udledningen af ​​drivhusgasser, men de er ikke omfattende nok.

Klimaændringer er et globalt spørgsmål og kender ingen nationale grænser. Det er vigtigt at begrænse stigningen i gennemsnitstemperaturen til 1,5 °C, hvis verden vil undgå katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi skal finde globale løsninger på en række områder. Udover at reducere udledningen og opsamle og lagre CO2, skal der investeres mere i vedvarende energi, nye industrielle systemer og ændringer i infrastrukturen. Vi skal også investere i at beskytte, tilpasse og begrænse skadens omfang. 

Hvordan ser det ud i verden?

Verden er ikke på vej til at nå målene i Paris-aftalen. Målene er at forhindre, at den globale opvarmning stiger med mere end 1,5 grader, og at verdens udledning af drivhusgasser bliver netto-nul i 2050.

Mange vigtige tiltag bliver truffet for at tackle den globale klimakrise. Ikke desto mindre forventes udledningerne at fortsætte med at stige, medmindre der tages et stort skridt i retning af at vende økonomien væk fra olie, kul og gas.

Kilde: UN Sustainable Development Goals-rapport (2021)

Hvad kan du gøre?

Spis bæredygtigt

Ved at reducere forbruget af kød kan vi reducere udledningen. Drivhusgasudledningen ved at producere 44 kg oksekød er det samme som udledningen fra produktionen af ​​1400 kg tørrede bønner. Du kan også reducere emissionerne ved kun at købe, hvad du faktisk vil spise. I dag smider vi i gennemsnit 20-50 procent af al den mad, vi køber.

Rejs klimavenligt

At rejse kan forårsage store udledninger af drivhusgasser. Tag toget, hvis du kan, eller vælg en destination, der ikke har så lang en rejse. Du kan også betale klimakompensation, når du flyver. Pengene går til at finansiere klimaforanstaltninger. Skal du kun på korte ture, er det ofte muligt at gå eller cykle frem for at køre. Offentlig transport er normalt et bedre alternativ end en bil.

Kæmp mod klimaforandringer

Få viden om, hvordan vi skal løse klimakrisen, og oplyse andre. Tal med venner og familie om klimatiltag, vi kan tage, inspirere og lære af hinanden. Gør din stemme hørt for klimaet. Forsøg at få politikere og andre i magtpositioner til at tage mere højde for klimaet i deres beslutninger.

Vælg en klimauddannelse

Verden har brug for engagerede mennesker, der kan finde gode klimaløsninger på mange områder. Vælg en uddannelse, der giver dig mulighed for at fordybe dig i klima og bæredygtige løsninger for fremtiden.

Organiser dig

At transformere vores samfund til at blive bæredygtigt kræver større ændringer, end at du og jeg som forbrugere ændrer vores vaner og vores livsstil, selvom det også er vigtigt. Der skal store samfundsændringer til, og du kan spille en vigtig rolle i denne samfundsændring gennem politisk involvering, for eksempel i et parti eller en organisation.

De gode, holdbare løsninger er som regel resultatet af viden, samarbejde og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Hjælp med at nå verdensmålene!