AFSKAF FATTIGDOM

Sidst opdateret: 13.07.2024

"Afskaffe alle former for fattigdom i hele verden"

Download grafik

Verdensmål 1 handler om at udrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen af mennesker, som lever under hvert lands egen (ofte højere) fattigdomsgrænse. Andelen af mennesker som lever i ekstrem fattigdom er faldet drastisk siden 1990, men udviklingen i verden i dag går i den forkerte retning: de fattige bliver fattigere og de rige bliver rigere, og dette ser vi også i Danmark.

At få udryddet fattigdom er vigtigt for at nå alle FN's 17 verdensmål. For at reducere fattigdommen, har vi behov for en mere retfærdig fordeling af ressourcerne, og vi har også behov for en mere bæredygtig økonomisk vækst.

Klik på ikonet for at læse delmålet

 • Delmål 1.1)

  Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,90 om dagen.

 • Delmål 1.2)

  Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner.

 • Delmål 1.3)

  Der skal gennemføres nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 skal der opnås en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.

 • Delmål 1.4)

  Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

 • Delmål 1.5)

  Inden 2030 skal de fattige og udsatte gøres mere robuste overfor klimarelaterede katastrofer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok.

 • Delmål 1.a)

  Vi skal sikre betydelige ressourcer fra en række forskellige kilder, så udviklingslandene kan gennemføre programmer og politikker for at gøre en ende på fattigdom af alle slags. Ressourcerne skal blandt andet skaffes gennem forbedret udviklingssamarbejde, og skal især komme de mindst udviklede lande til gode.

 • Delmål 1.b)

  Vi skal skabe fornuftige politiske rammer på de nationale, regionale og internationale niveauer, for at støtte større investering i fattigdomsbekæmpelse. Indsatsen skal baseres på udviklingsstrategier, der gør vilkårene bedre for de fattige, og med fokus på begge køn.

Vanskeligt at nå målet

Globalt set er andelen af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, dalet fra 15,7 % i 2010 til 10% i 2015.

Den norske graf viser nedgangen i andel mennesker, som lever under 1,9 dollar dagen (desværre frygtes der en stigning igen, som en følge av Covid 19).

Den norske graf viser nedgangen i andel mennesker, som lever under 1,9 dollar dagen (desværre frygtes der en stigning igen, som en følge av Covid 19).

Dette er en enorm forbedring, men fremgangen er fladet ud - og det ser ud til, at det bliver svært at nå at fjerne ekstrem fattigdom inden 2030, men i stedet ende på 6% .

Coronapandemien gør situationen værre for de fattigste. FN har regnet ud, at coronapandemien fører til, at ekstrem fattigdom vil stige og være på 8,8% i 2020. Det er det sydlige Asien og Afrika syd for Sahara, som vil se den største stigning af ekstremt fattige som følge af pandemien.

På vores temaside kan du læse mere om, hvad fattigdom er

55% af verdens befolkning har ingen adgang til sociale velfærdsordninger.

En del af mål 1 handler om sikkerhed for de fattigste, og verden er blevet enige om, at alle land skal have sociale velfærdssystemer. I dag er over halvdelen af verdens befolkning, 55%, uden nogle former for sociale støtteordninger.

(kilde: SDG report 2020 )

Hvad kan du gøre?

Vær en bevidst forbruger
Spørg om information om varerne du er interesseret i. Køb mad, tøj og andet udstyr hos firmaer, som er åbne om vilkårene for deres ansatte, og som respekterer grundlæggende menneskerettigheder.

Spred viden
Ikke alle ved, at økonomisk ulighed er et strukturelt problem. Politikerne og erhvervslivet må mere på banen for at ændre systemet. Stil spørgsmål, vær kritisk, find ud af hvilke partier, som er enige med dig og engager dig i en organisation, som vil noget godt for verden.