BÆREDYGTIG ENERGI

Sidst opdateret: 13.07.2024

"Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris"

Download grafik

Adgang til energi står i centrum af næsten alle udfordringer og muligheder vi møder i dag. Det kan dreje sig om arbejde, sikkerhed, klimaændringer, madproduktion eller muligheder for øget indtægt.

Energi er den største bidragsyder til klimaændringer, gennem udslip af CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar og bæredygtig energi som vandkraft, vindkraft og solkraft. Brugen af denne type energi vil mindske udslip af klimagasser, og dermed reducere den negative indvirkning på klimaet.

Brugen af denne type energi vil mindske udslip af klimagasser, og dermed reducere den negative indvirkning på klimaet. 1 ud af 5 mennesker mangler i dag adgang til strøm. FN arbejder for, at alle skal have adgang til moderne energi, og at energiforbruget skal blive mere effektivt og vedvarende.

Klik på ikonerne for at læse delmålene

 • Delmål 7.1)

  Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

 • Delmål 7.2)

  Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

 • Delmål 7.3)

  Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

 • Delmål 7.a)

  Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

 • Delmål 7.b)

  Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.


Dette mål hænger tæt sammen med de andre verdensmål. Især hænger det sammen med mål 11 – Bæredygtige byer og samfund og mål 13 – Klimaindstas. For at kunne udvikle bæredygtige byer og samfund er det essentielt at kunne benytte en ren og bæredygtig energi. Næsten all menneskelig aktivitet kræver energi. Det koster energi at drive sygehuse, køre busser og færger, drive en kontorbygning eller lave mad for blot at nævne få ting. Alt kræver energi.

Adgang til strøm

 • 9 ud af 10 har adgang til elektricitet

Et af verdensmålsindikatorene er at måle, hvor mange i et land, der har tilgang til strøm (i procent). På den måde kan vi måle om vi klarer at øge adgangen, som vi ønsker inden 2030.

Vedvarende energi

 • Energi står for 60% af de globale CO2-udslip
 • Vedvarende energi er 17,3 % af totalt energiforbrug

For at verden skal kunne opnå bæredygtig byer og samfund, og ikke mindst for at vi skal kunne bremse klimaændringerne inden 2030, er det meget vigtigt, at al energien vi bruger kommer fra fornybare energikilder som for eksempel vandkraft, vindkraft, bølgekraft eller solkraft.

At måle andel fornybar energi i et land hjælpe os med at nå delmål 7.2 .

Fornybar energi i andel af all energiforbrug i verden (Kilde: UN SDG indicators)

Rent brændstof

 • Tre milliarder mennesker er uden rent brændstof til madlavning.
 • 4,3 millioner mennesker døde i 2012 af indendørs forurening, hovedsagelig fra opvarmning og madlavning.

Denne statistik viser andelen af befolkningen, som bruger rent brændstof til madlavning. Verden ønsker at reducere andelen af "urent" brændstof som parafin, træ, dyremøg eller ubehandlet kul.

Hvad kan du gøre?

Kør minimalt med bil

Ofte kan man cykle, bruge kollektiv trafik eller gå. Mange kommuner, specielt større byer, har ret gode muligheder for cyklisme året rundt. Er cykleforholdene dårligt tilrettelagt , kan du foreslå at kommunen bør satse på dette.

Hvis du kører bil, så se om du kan vælge elektrisk bil fremfor bil med fossile brændstoffer.

Begræns din totale energibrug

Du kan for eksempel tage kortere bade, ikke koge mere vand, end du har behov for og huske at slukke lys og andre elektriske apparater, når du ikke har behov for dem. Benyt bæredygtige kilder til opvarmning af din bolig.