Sudan

Sidst opdateret: 04.05.2023

Sudan er Afrikas tredjestørste land. På denne side finder du alt, hvad du bør vide om landet. Hvis du er interesseret i konflikten mellem hæren og RSF, som begyndte i april 2023, kan du læse mere om den her. Hvis du er interesseret i konflikten i Darfur fra 2003, kan du læse mere om den her.

Foto: NTB/Shutterstock

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Khartoum
Etniske grupper: Sudansk arabere (omtrent 70%), fur, beja, nuba, fallata
Sprog: Arabisk (officiel), engelsk (officiel) nubisk, ta bedawie, fur
Religion: Sunni-muslimer, en lille kristen minoritet
Befolkningstal: 48 109 006 (2023)
Styreform: Republik
Areal: 1 861 484 km2
Valuta: Sudanesiske pund
Bruttonationalindkomst per indbygger: 4 216 PPP$
Nationaldag: 1. januar

Geografi

Sudan er Afrikas tredje største land, efter Algeriet og DR Congo. Sudan var Afrikas største land før 2011, da Sydsudan løsrev sig og blev en selvstændig stat.

Den nordligste del af landet er præget af enorme, golde ørkenområder. I de sydlige regioner går ørkenen over i halvørken og sletter. Små bjergkæder skærer sig gennem lavlandet i hele landet, og danner den naturlige grænse til det etiopiske højland i syd og Chad mod syd og sydvest. Den blå og den hvide Nil mødes midt i landet, og flyder videre nordpå mod Egypten. Nilen er med sine frugtbare flodbredder meget vigtig for befolkningens levebrød.

Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fugtigt i sydøst. Temperaturerne er konsekvent høje og kan nå op til 50 grader på det varmeste. Der er nedbør i korte regnsæsoner i syd, men lidt eller ingen nedbør i nord. Sandstorme kan især forekomme mellem april og juni.

Sudan er udsat for tørke. Landet er helt afhængig af den lille nedbør, der kommer, og ved en afvigelse kan konsekvenserne blive store. Landets største miljøudfordringer er mangel på ferskvand, jorderosion og ørkendannelse. omfattende jagt truer landets naturlige mangfoldighed og dyreliv.

Historie

Omkring 2500 fvt. kongeriget Kush blev etableret i det nuværende Sudan. I perioder af rigets storhedstid fra 1000 fvt. Sudanesiske konger og faraoer regerede over både Sudan og Egypten. Ud over det fjerde århundrede var området opdelt i flere mindre kristne kongeriger, men fra slutningen af det sjette århundrede tvang invaderende herskere de kristne stater til at konvertere til islam. Ud over 1800-tallet var kongerigerne dengang underlagt osmannisk-egyptisk kontrol med militær støtte fra Storbritannien, og fra 1898 til landet blev selvstændigt, blev det styret af egyptisk-britisk samarbejde.

Siden uafhængigheden i 1956 har Sudan været præget af borgerkrig. Efter årtusinder med forskellige indflydelser, kongeriger og religioner var der forskelle mellem landets egne og folk. I den sydlige del af landet udbrød borgerkrig mellem den muslimske (nordlige) regering og den primært kristne og animistiske befolkning i syd. Med undtagelse af nogle afbrydelser varede krigen indtil 2005. I 2011 blev Sudan delt i to, Sudan og Sydsudan.

Siden 2003 har Sudan også været præget af en borgerkrig i provinsen Darfur. Krigen har ligesom den i Sydsudan sine rødder i de etniske kulturelle og religiøse forskelle i landet.

Samfund og politik

Konflikterne præger landet og har resulteret i, at flere millioner mennesker er flygtet både internt i landet og i nabolandene. Sudan mangler infrastruktur som veje og elektricitet, og de sanitære forhold er meget dårlige. Derudover fungerer retsvæsenet, politiet, uddannelsessektoren og sundhedssystemet meget dårligt.

Formelt har Sudan været en republik og har været ledet af en præsident, som er statsoverhoved og regeringschef i fem år. Sudan har længe været præget af udemokratiske forhold. Præsident Omar al-Bashir styrede landet som et diktatur, fra han tog magten i 1989, indtil han blev afsat af militæret efter 30 år i 2019.

En overgangsregering skulle regere landet indtil 2022, men blev afsat ved et militærkup i efteråret 2021. I april 2023 udbrød der kampe mellem regeringsstyrkerne og den paramilitære gruppe RSF. Det har haft katastrofale konsekvenser for befolkningen. (Læs mere om den konflikt her.)

Økonomi og handel

Sudan var i lang tid et af de fattigste og mindst udviklede lande i Afrika. Omfattende tørke i 1980'erne forværrede situationen og skadede det allerede sårbare landbrug. Efter at landet begyndte at eksportere olie i 1999, begyndte økonomien at vokse, og levestandarden blandt befolkningen steg.

Væksten gik dog i stå i 2011, da Sydsudan løsrev sig, da størstedelen af olieforekomsterne lå i syd. Konflikten mellem nord og syd har kostet Sudan enorme ressourcer. Faldet førte til høj inflation og alvorlige stramninger til store protester fra befolkningen. Landets olieindtægter er ulige fordelt. Landbruget er den branche, der beskæftiger flest mennesker, og som brødføder størstedelen af befolkningen. Korruption og skattesvig er udbredt.

Der er høj arbejdsløshed og meget fattigdom, så mange som hver sjette er arbejdsløs. Regeringen har forvaltet indtægterne fra olien uansvarligt, og landet er fortsat afhængig af international bistand.

Kort over Sudan