LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Sidst opdateret: 13.07.2024

"Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

Download grafik

Ligestilling er en menneskeret. Det handler om at give begge køn lige rettigheder og muligheder til at bestemme over eget liv. Kvinders tilgang til uddannelse, sundhedsydelser, arbejde og juridiske rettigheder er nødvendige for at skabe udvikling i et land.

Langt flere piger går i skole nu i forhold til år 2000, og de fleste udviklingslande har nået målet om at skabe mere ligestilling i både primære og sekundære skoler samt på de videregående uddannelser. Uddannede kvinder har større valgfrihed, når det kommer til ægteskab, arbejdsliv samt hvornår og hvor ofte de får børn.

De har flere økonomiske muligheder, og de har bedre muligheder for at deltage og påvirke samfundet. Lige adgang til uddannelse er derfor afgørende, når det kommer til ligestilling.

Mange steder i verden bliver kvinder dog fortsat anset som mindre værd end mænd og behandlet derefter. På trods af øget ligestilling på flere områder, oplever piger og kvinder stadig udbredt diskrimination og vold i alle dele af verden. Særligt koncepter som tvangsægteskab, menneskehandel og omskæring af kvinder har enorme konsekvenser for piger og kvinders liv.

Klik på ikonet for at læse delmålet

 • Delmål 5.1)

  Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

 • Delmål 5.2)

  Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

 • Delmål 5.3)

  Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.

 • Delmål 5.4)

  Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.

 • Delmål 5.5)

  Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

 • Delmål 5.6)

  Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

 • Delmål 5.a)

  Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

 • Delmål 5.b)

  Brugen af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi skal øges, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

 • Delmål 5.c)

  Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.


Hvad kan du gøre?

Ikke tage ligestilling for givet

Vær opmærksom og tag ikke ligestilling for givet. Vi er godt på vej i Danmark, men vi har ikke fuld ligestilling. Kræv ligestilling. Kræv at piger og drenge, kvinder og mænd skal have de samme rettigheder i alle situationer. På fodboldbanen, i skolen, i hjemmet og i lønforhandlinger.

Vær en bevidst forbruger

Handle bevidst. Forsøg at finde virksomheder og firmaer, der prioriterer ligestilling blandt sine ansatte.