Vatikanstaten

Sidst opdateret: 19.01.2021

Vatikanstaten ligger i den nordvestlige del af Italiens hovedstad, Rom. Vatikanstaten adskiller sig fra alle andre lande ved, at den er en kirkelig stat med paven som øverste leder. Vidste du, at det også er verdens mindste uafhængige stat i både område og befolkning? Her finder du alt hvad du behøver at vide om Vatikanet.

Foto: Unsplash/Caleb Miller

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Vatikanstaten
Etniske grupper: Italienere, schweizere, argentinere og andre nationaliteter fra hele verden (2017)
Sprog: Italiensk, latin, fransk og andre
Religion: Katolsk kristendom
Befolkningstal: ca. 808 (2022)
Styreform: Absolut monarki (pavedømme)
Areal: 0.44 km2
Valuta: Euro
Nationaldag: 22. oktober

Geografi

Vatikanstaten er det mindste land i verden. Hele landet ligger inde i Rom, Italiens hovedstad. Landet består af nogle få bygninger ved Tiberen samt nogle kirker og administrative bygninger i og uden for Rom. Pavens sommerresidens i de albanske bjerge betragtes også som en del af Vatikanstaten. Vatikanstaten indeholder mange berømte bygninger, såsom Peterskirken og det Sistinske kapel, samt nogle af verdens mest berømte museer og kunstsamlinger, der er opført på UNESCOs Verdensarvsliste.

Landet har et typisk middelhavsklima med milde, fugtige vintre og varme, tørre somre. Vatikanstaten har de samme problemer med luft-og vandforurening som Rom. I 2007 meddelte Vatikanet, at det ville blive verdens første kulstofneutrale stat. Dette vil ske ved at plante en Klima skov i Ungarn, der vil kompensere for Klimaudledningen i Vatikanstaten.

Historie

Vatikanstaten er alt, hvad der er tilbage af de tidligere pavelige stater, der eksisterede i og omkring Rom mellem det fjortende og det nittende århundrede. I romertiden var der et cirkus, hvor Peterspladsen og Peterskirken ligger i dag. Ifølge traditionen blev apostlen Peter korsfæstet og begravet i dette cirkus i år 67. Den første kristne kejser, Konstantin, byggede en kirke over Peters grav i 300 ' erne.

Biskopperne havde stor magt i denne periode og erobrede større områder i Italien. Allerede i 1000-tallet tog biskoppen af Rom titlen pave efter det italienske ord 'papa' (far). Han erklærede sig selv som leder af hele den vestlige kirke. Paverne beholdt magten over det sydlige Italien indtil 1860. Derefter begyndte Kong Emmanuel II arbejdet med at forene Italien i et land. Pave Pius ville ikke tillade Rom at blive en del af Italien og nægtede at opgive magten. I 1871 måtte han overveje slaget tabt efter en langvarig belejring. Det var først i 1929 at Italien anerkendte Vatikanstaten som en suveræn stat med paven som overhoved.

Samfund og politik

Vatikanstaten er Europas eneste absolutte monarki, hvilket betyder, at paven har al magt alene. Kardinalkollegiet, der består af alle Kardinalerne i Den Romersk-Katolske Kirke, vælger paven for livet. Kardinalerne er alle udpeget af paven og har været blandt kirkens biskopper. I dag er der 218 kardinaler.

Paven hersker over hele Den Romersk-Katolske Kirke og har diplomatiske forbindelser med mere end 100 lande. Siden 1400-tallet har Pavestaten været beskyttet af den schweiziske garde, der består af medlemmer af den schweiziske hær. Ansvaret for landets administration ligger hos en særlig kommission bestående af syv kardinaler. Kurien er pavens regering. Den består af ni menigheder (ministerier). Vatikanstaten har sit eget retsvæsen. For det første gælder pavelige love, og i den anden italienske. Kurien omfatter tre domstole.

Vatikanets vigtigste politiske arbejde er at fremme den romersk-katolske kirkes interesser over hele verden. Landets egne medier er vigtige i dette arbejde. De vigtigste politiske temaer, der behandles, er religionsfrihed, udviklingspørgsmål og dialog mellem religioner. Den nuværende pave, Pave Frans, har også været bekymret for de fattige, flygtninge, klimaet og for at modernisere Pavestaten. Vatikanstaten er en suveræn stat, men er ikke medlem af De Forenede Nationer. I modsætning hertil har landets ledelse, Holy See, observatørstatus i FN og er i sig selv et emne i folkeretten på niveau med stater.

Økonomi og handel

Vatikanstaten er en del af den italienske økonomi og har ikke sit eget finansielle system. Landet har fire store indtægtskilder. Den første er de bidrag og kompensation, de modtager af Italien. Den anden er "Peters penge" - de frivillige bidrag fra verdens katolikker. Den tredje vigtige indtægtskilde er afkastet på kirkeinvesteringer. Landet har sin egen bank, der administrerer donationerne – og har til tider været udsat for korruptionsskandaler. I 2013 indførte Vatikanet en række økonomiske love for at forhindre korruption, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Den fjerde største rekord er indtægter fra 30 millioner turister, der besøger Peterskirken hvert år. Kirken blev bygget mellem 1506 og 1626 af berømte arkitekter som Michelangelo og Bernini. Besøgende kommer også til Vatikanmuseet, hvor det Sistinske Kapel (pavens personlige kapel) ligger. Derudover har landet betydelige indtægter fra salg af egne frimærker, mønter og souvenirs.

Selv om Vatikanstaten har flere indtægtskilder, har statsbudgetterne til tider haft store underskud. Dette skyldes dels de høje omkostninger ved vedligeholdelse og restaurering af de gamle historiske bygninger. De største udgifter er imidlertid til administrativt personale, udenlandske missioner og til Vatikanets radio, fjernsyn og aviser.

Kort over Vatikanstaten