Usbekistan

Sidst opdateret: 08.06.2022

Usbekistan er en republik og indlandsstat i Asien. Landet har godt 34 millioner indbyggere. Vidste du, at Usbekistan er en betydelig producent af guld, kobber og uran? Landet har også store reserver af olie og gas. Her finder du alt, hvad du bør vide om Usbekistan.

Foto: Adobe Stock

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Tashkent
Etniske grupper: Usbekere 83,8 %, tadsjikere 4,8 %, kasakkere 2,5 %, russere 2,3 %, karakalpaker 2,2 %, tatarer 1,5 %, andre 4,4 % (2017)
Sprog: Usbekisk (officielt) 74,3 %, russisk 14,2 %, tadsjikisk 4,4 %, andre 7,1 %
Religion: Muslimer 88 % (for det meste sunnier), russisk ortodokse 9 %, andre 3 %
Befolkningstal: 35 163 944 (2023)
Styreform: Republik
Areal: 447 400 km2
Valuta: Usbekisk sum
Bruttonationalindkomst per indbygger: 9 533 PPP$
Nationaldag: 1. september

Geografi

Omkring fire femtedele af Usbekistan består af et fladt og tørt lavlandsområde. I syd er landskabet præget af ørken, mens landskabet i øst er præget af mere kuperet terræn og frodig natur. Mod grænsen til Kirgisistan og Tadsjikistan er landskabet domineret af Tian Shan-bjergkæden. Flere store floder løber fra højlandet i sydøst gennem landet mod nordvest, og på grænsen til Kasakhstan ligger Aralsøen. Klimaet er kontinentalt og tørt med lange varme somre og korte kolde vintre. Det meste af nedbøren kommer om vinteren og foråret.

Usbekistan har flere store miljøproblemer. Landets store floder er blevet drænet for vand til brug i store landbrugsvandingssystemer. Afvandingen af ​​floderne har betydet, at Aralsøen næsten er udtørret. Indtil 1990'erne var søen verdens fjerdestørste sø, mens den i dag er i fare for at forsvinde helt. Omfattende brug af kunstgødning i landbruget har også ført til forurening af grundvand, floder og søer. Emissioner fra tung industri har yderligere ført til forurening af luften og jorden.

Historie

Området, der i dag udgør Usbekistan, var befolket af nomadefolk i forhistorisk tid. Det første kendte kongerige i området var Saka-dynastiet, som regerede hele Centralasien omkring 800 fvt. regionen har en lang historie med at være kontrolleret, besat og erobret af en række forskellige kongeriger og folkeslag. I 329 fvt området blev erobret af Alexander den Store og indført i den hellenistiske verden. Ud over 100-tallet var området vigtigt for passage af mennesker og varer på handelsruten mellem Europa og Kina, også kendt som Silkevejen. Fra det 6. århundrede tog araberne kontrol over hele Centralasien og bragte islam til regionen. Djengis Khan besatte området i det 13. århundrede, før tyrkiske erobrere etablerede et magtfuldt imperium i det nuværende Usbekistan i det 14. århundrede. Ud over det 19. århundrede kom hele det centralasiatiske område under russisk kontrol.

Som et resultat af de russiske revolutioner i 1917 udbrød konflikt mellem usbekiske nationalister og de russiske bolsjevikker. Den nationalistiske bevægelse blev brutalt knust, og i 1924 blev sovjetrepublikken Usbekistan oprettet. Da Sovjetunionen brød sammen i 1991, blev Usbekistan for første gang en selvstændig stat.

Samfund og politik

Usbekistan er en autoritær republik, hvor præsidenten har meget magt. Præsidenten er landets statsoverhoved, øverstbefalende for militæret og repræsenterer den udøvende magt. Præsidenten vælges for fem år ad gangen, men valget er ikke demokratisk. Den lovgivende magt ligger formelt hos parlamentet, som i praksis er ansvarligt over for præsidenten. Landets premierminister og regering vælges også af præsidenten. Den autoritære politik i landet har bidraget til stabilitet, men kritiseres stærkt internationalt for alvorlige krænkelser af borgernes menneskerettigheder. Flere tusinde er fængslet for at kritisere regimet, og regimet er anklaget for religiøs, politisk og etnisk forfølgelse af befolkningen.

Siden uafhængigheden i 1991 er flere af landets grænser stadig uklare. Ved flere lejligheder har grænsestridigheder ført til uroligheder mellem de centralasiatiske lande. I landdistrikterne er sundhedssystemet og infrastrukturen meget dårligt udviklet, og dårlig sanitet og affaldshåndtering fører til hurtig spredning af sygdomme. I byerne bor over 50 procent af befolkningen i slumkvarterer. Gamle normer og traditioner betyder, at kvinder og seksuelle minoriteter har svage positioner i samfundet, og på arbejdsmarkedet har kvinder meget sjældent høje positioner. Homoseksualitet mellem mænd kan straffes med op til tre års fængsel.

Økonomi og handel

Usbekistans økonomiske grundlag og forretningsliv er arvet fra Sovjetunionen. Statsejede virksomheder dominerer økonomien, og offentlig planlægning og indblanding i markedet er almindelig. Under sovjettiden var landets økonomiske grundlag baseret på statsstøttet bomuldsproduktion. Da Sovjetunionen brød sammen og subsidierne ophørte, brød landets økonomi sammen. Bomuld er stadig en vigtig industri i landet, men vandmangel og gamle kunstvandingssystemer gør industrien uholdbar. Branchen er i mange år blevet kritiseret internationalt for at drive tvangs- og børnearbejde, men i nyere tid er tvangsarbejde blevet afskaffet. Udover bomuld dyrkes der jute, hvede, frugt og grøntsager. Staten kontrollerer dog, hvad der dyrkes, og til hvilken pris varerne skal sælges, hvilket svarer til en form for planøkonomi.

Siden 1990'erne er eksporten af ​​naturgas og olie blevet betydelige industrier for landet. Usbekistan er også blandt verdens største producenter af guld og uran. Men på trods af store mineralforekomster og andre naturressourcer kæmper landet med udbredt fattigdom. Over 60 procent af befolkningen lever i absolut fattigdom, og landets økonomi er fuldstændig afhængig af international bistand. Usbekistan er også rangeret som et af verdens mest korrupte lande, hvilket gør det svært at tiltrække udenlandske investeringer.

Kort over Usbekistan