Palau

Sidst opdateret: 20.04.2022

Palau er en frodig ø-nation i Oceanien i det vestlige Stillehav. Landet er en af verdens mindste republikker, og samfundet er traditionelt et matriarkat. Vidste du, at landet var det første til at kræve et 'eco-pledge', hvor alle turister skal underskrive et løfte om at passe på naturen, mens de er der? På denne side finder du alt, hvad du har brug for at vide om Palau.

Foto: Adobe Stock

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Melekeok
Etniske grupper: Palauanere 73%, carolinere 2%, asiater 21.7%, kaukasiere 1.2%, andre 2.1% (2015)
Sprog: Palauansk (officielt på de fleste øer) 65.2%, andre mikronesiske 1.9%, engelsk (officielt) 19.1%, filippinsk 9.9%, kinesisk 1.2%, andre 2.8% (2015)
Religion: Romersk katolsk 45.3%, protestanter 34.9% (flere variationer), Modekngei 5.7% (lokal religion), muslimer 3%, mormoner 1.5%, andre 9.7% (2015)
Befolkningstal: 18 058 (2023)
Styreform: Republik
Areal: 460 km2
Valuta: Amerikanske dollars
Bruttonationalindkomst per indbygger: 15 212 PPP$
Nationaldag: 1. oktober

Geografi

Palau består af seks øgrupper med i alt mere end 300 øer. Den største ø, Babeldaob, udgør fire femtedele af landets areal. De centrale øer er af vulkansk oprindelse og ligger tæt sammen på hovedøen. De vulkanske øer er stejle og kuperede med mangroveskov langs strandene og tropisk regnskov inde i landet. De resterende øer er hovedsageligt lavtliggende koraløer og små stejle kalkstensøer. Ud for kysten er der mange beskyttende koralrev. Klimaet er tropisk varmt og fugtigt med små variationer i temperatur og nedbør.

De lavtliggende koraløer er meget sårbare over for stigninger i havniveauet og store tropiske orkaner. Hvis havet fortsætter med at stige, risikerer de fleste koraløer at forsvinde helt. Stigende havtemperaturer truer også livet i havet og korallerne i havområderne omkring landet. De største menneskeskabte miljøudfordringer er knyttet til dårligt overfiskeri og affaldshåndtering. Affald og ubehandlet spildevand har ført til forringede kystområder omkring flere af de mest befolkede øer.

Historie

Palau blev befolket omkring 500 f.v.t. af indvandrere fra Indonesien og Filippinerne. Efter at være blevet besøgt af europæiske søfarere i det 16. århundrede, indtog Spanien øerne i 1543. Øerne blev administreret som en del af Filippinerne i det spanske Østindien. Det tyske kejserrige købte øerne af Spanien i 1899, og de blev kendt som Tysk Mikronesien. Under Første Verdenskrig blev Palau besat af Japan, og i 1920 fik Japan officiel kontrol over øerne efter en aftale med Folkeforbundet. Under Anden Verdenskrig erobrede USA øerne, og fra 1947 blev øerne et FN-overvåget område administreret af USA.

I 1982 blev der forhandlet en associeringsaftale, som gav Palau uafhængighed og sikrede USA økonomisk bistand. Aftalen havde til formål at opretholde tætte bånd til USA ved at give amerikanerne lov til at etablere luftbaser på øerne mod til gengæld at administrere østatens forsvar. Aftalen blev mødt med stor modstand, da den også ville give USA mulighed for at opbevare atomvåben på øerne. Efter en forfatningsændring blev aftalen alligevel vedtaget. I 1994 blev Palau uafhængigt og medlem af FN.

Samfund og politik

Palau er en demokratisk republik med frivillig tilknytning til USA. Øgruppen består af 16 stater, og der afholdes præsidentvalg hvert fjerde år. Præsidenten leder landets regering og kan kun vælges for en fireårig periode. Der er ingen politiske partier i Palau, men hver stat har en leder, som vælges på baggrund af personlige meritter og familiebaggrund. Selvom landet er et moderne demokrati, hersker der stadig gamle traditioner og normer. I landområderne arves titler og jordbesiddelse på moderens side af familien. Lokale høvdinge og ledere har også stadig stor formel og uformel politisk indflydelse.

Landet har et veludviklet sundhedssystem og en relativt høj levestandard. De, der er officielt ansat, har også adgang til et velfungerende velfærdssystem med pension, sygeforsikring og skadesforsikring. I de senere år har alkohol- og stofmisbrug ført til en stigning i kriminalitet og vold mod kvinder i hjemmet. Kvinder og mænd er ligestillede inden for landets love, men kvinder er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og i politik.

Økonomi og handel

Servicesektoren er den vigtigste for Palaus økonomi og beskæftiger næsten ni ud af ti palauere. Turismen er vokset hurtigt siden 1990'erne og er nu meget vigtig for økonomien. Nedgangen i turismen som følge af coronapandemien ramte landet hårdt, og Palau har været nødt til at optage store internationale lån.

Landet har et stort handelsunderskud, men det dækkes hovedsageligt af international bistand. Østaten er i høj grad bygget op på hjælp fra USA. Palau arbejder i øjeblikket aktivt på at minimere sin økonomiske afhængighed af amerikansk bistand. Regeringen har bl.a. lettet udenlandske investeringer og gennemført flere økonomiske reformer for at tiltrække udenlandske virksomheder til øerne. Landet har også investeret massivt i økoturisme. Store havområder omkring øerne er blevet beskyttet mod olieboringer, mineraludvinding og fiskeri, så naturen og havmiljøet kan tiltrække flere turister til landet.

Palau har en lille arbejdsstyrke på kun 18.000 indbyggere, hvilket har ført til lav arbejdsløshed. Næsten halvdelen af alle jobs i landet er besat af udenlandske gæstearbejdere. Takket være amerikansk bistand har Palau en af de højeste levestandarder i Stillehavet.

Kort over Palau