Holland

Sidst opdateret: 23.09.2022

Holland er et tæt befolket og lavtliggende land i Nordvesteuropa. Vidste du, at hollænderne er de højeste mennesker i verden med en gennemsnitlig højde på 175,62 cm? På denne side finder du alt, hvad du bør vide om Holland.

Foto: Plainpicture/NTB/Harry Lidy

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Amsterdam
Etniske grupper: Hollændere 75,4 %, EU-borgere 6,4 %, tyrkere 2,4 %, marokkanere 2,4 %, surinamere 2,1 %, indonesere 2 %, andre 9,3 % (2021)
Sprog: Hollandsk (officielt), frisisk (officielt)
Religion: Romersk-katolske 20,1 %, protestanter 14,8 %, muslimske 5 %, andre 5,9 %, ingen 54,1 % (2019)
Befolkningstal: 17 618 299 (2023)
Styreform: Konstitutionelt monarki
Areal: 41 500 km²
Valuta: Euro
Bruttonationalindkomst per indbygger: 69 577 PPP$
Nationaldag: 27. april

Geografi

Holland og de Caribiske øer Aruba, Curaçao og Sint Maarten, udgør kongeriget Holland. Landet er usædvanlig fladt, og en tredjedel af landområderne ligger under havniveau. Den vestlige halvdel af landet ligger i gennemsnit én meter over havet. Diger og dæmninger langs kysten, og langs de mange floder og kanaler, forhindrer oversvømmelser. Det højeste punktet, Vaalsberg, ligger på grænsen mod Tyskland og Belgien og er 322,7 meter over havet. Landet har kystklima, hvilket betyder, at vinteren ikke er særlig kold, og at sommeren ikke er speciel varm. Mange blomster trives i et sådan klima, og Holland er også kendt for dyrkning af tulipaner, som dyrkes over store områder.

Holland er et tætbefolket land, og med sit intensive landbrug er der mange miljøproblemer, særlig grundet overgødning, udslip af tungmetaller og sur nedbør. Holland bruger mange ressourcer på at løse disse problemer.

Historie

Området, der i dag er Holland, har været beboet siden stenalderen, og har været en del af mange kongeriger og imperier. Området blev indlemmet i Romerriget i 50 f.Kr. Efter Romerrigets fald blev landet en del af Karl den Stores rige, og senere det tysk-romerske rige, indtil det kom under Spanien i 1500-tallet.

Spanien var katolsk, og mange i Holland var blevet protestanter efter reformationen. Under religionskrigene i 1500- og 1600-tallet gjorde Holland oprør mod Spanien, og blev anerkendt som selvstændig stat under fredsforhandlingerne i 1648. Holland blev besat af Napoleon, men under fredsslutningen i 1815 blev Holland en selvstændig stat igen.

Under Første og Anden Verdenskrig forblev Holland neutralt. I 1940 blev landet alligevel besat af Tyskland, og kongehuset og regeringen flygtede til Storbritannien.

Landet har været en vigtig søfarts- og handelsnation med kolonier i Sydøstasien, Vestindien og Afrika. De fleste af kolonierne opnåede uafhængighed i efterkrigstiden med undtagelse af Aruba, Curaçao og Sint Maarten, som stadig er underlagt den hollandske monark.

Samfund og politik

Holland er et konstitutionelt monarki. Landet er parlamentarisk, hvilket betyder, at regeringen er baseret på flertallet i parlamentet. Hollands parlament har to kamre: det første kammer og det andet kammer. Hollandsk politik har traditionelt været præget af sociale og religiøse opdelinger. Parlamentet er ikke fastlåst, så der er usædvanligt mange partier, og koalitionsregeringer er meget almindelige.

Holland er kendt for at have liberale politikker på visse områder: de har liberale love om stof- og sexkøb; de var et af de første lande i verden, der gav kvinder stemmeret; og det første land i verden til at godkende ægteskab af samme køn og aktiv dødshjælp.

Siden slutningen af ​​1980'erne er mange kvinder, mænd og børn fra de caribiske øer flyttet til Holland, især fra Curaçao og Aruba. Selvom de rejser inden for deres eget lands grænser, har FN gentagne gange fremhævet hollandske institutioners diskriminerende praksis og fordømt tilstedeværelsen af ​​institutionaliseret fremmedhad og racisme i landet.

Asylpolitikken er blevet stadig mere stram. I 2021 afgjorde EU-Domstolen, at Hollands stramme asylpolitik var i strid med EU-retten.

Også befolkningens opbakning til EU er svækket de seneste år. Ved valget i 2017 blev et anti-immigration, islamofobisk og EU-kritisk parti – Partij voor de Vrijheid (PVV) – næststørst. De fik dog ikke adgang til regeringskoalitionen. Forskellige valg i Holland bruges derfor som pejlemærke på voksende højrepopulistisk støtte i Europa.

Det politiske landskab i Holland oplever stigende polarisering som følge af den yderste højrefløjs fremgang. Flere sociale grupper – især muslimer – oplever diskrimination og chikane, ifølge en rapport fra Freedom House. Også handicappede, ældre og gravide oplever diskrimination, især på arbejdsmarkedet.

Økonomi og handel

Holland er en handels- og eksportnation med en veludviklet industrisektor. Landets økonomi er i høj grad baseret på import af råvarer og eksport af færdige produkter. De traditionelt vigtigste industrigrupper er maskiner og metal, elektronik, kemiske produkter og tekstiler. I 1950'erne var Holland med til at oprette Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som med tiden blev til EU. Landbrug er også vigtigt, og landet er verdens førende inden for gartneri. Landets vigtigste naturressourcer er ikke desto mindre olie og gas, som kan findes i havområder ud for Hollands kyst.

Hollands beliggenhed gør den til en vigtig del af Europas handelsruter, og havnen i Rotterdam er Europas største. Holland har en åben økonomi, næsten uden toldmure. Økonomien er i høj grad baseret på international handel. Det gør landet sårbart over for udsving i verdensøkonomien.

Norge og Holland har gode relationer, især hvad angår skibsfart og handel.

Kort over Holland