eSwatini

Sidst opdateret: 10.04.2021

Eswatini er et af de sidste enevældige kongeriger i verden. Kongen besluttede i 2018, at landets navn skulle ændres fra Swaziland til eSwatini. Store uligheder mellem rige og fattige præger samfundet.

Foto: Adobe Stock

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Mbabane
Etniske grupper: Afrikanere 97%, europæere 3%
Sprog: Engelsk, siSwati
Religion: Kristne 90% (zionister - en blanding af kristendom og naturreligioner 40%, katolikker 20%, andre 30% (inklusiv anglikanere, metodister, mormoner og Jehovas vidner)), muslimer 2%, andre 8% (inklusiv baha'er, buddhister, hinduer, traditionelle religioner og jøder) (2015)
Befolkningtal: 1 160 164 (2020)
Styreform: Monarki
Areal: 17.360 km2
Valuta: Swaziland lilangeni og sydafrikansk rand
Bruttonationalindkomst per indbygger: 10 782 PPP$
Nationaldag: 6. september

Geografi

ESwatini er en lille indlandsstat på grænsen mellem Sydafrika og Mozambique. Af et lille land at være, har eSwatini et meget varieret landskab. Langs grænsen til Mozambique er landskabet præget af bjergkæden Lembombo, i vest består landskabet af en højtliggende savanne, i sydøst er der frodigt lavland, mens landet i nordøst er dækket af regnskov. Landet har flere store floder, der rinder fra vest mod øst. ESwatini har primært et subtropisk klima, men på grund af bjergene er der store variationer i temperatur og nedbør.

I de senere år har landet været plaget af lange perioder med tørke. Dette har skabt problemer for landbruget og mange af dem, der bor i landdistrikterne, har haft svært ved at skaffe mad og rent drikkevand. Desuden har overgræsning ført til jorderosion.

Historie

ESwatini har været beboet i mere end 250. 000 år. Fund viser, at simpel minedrift og handel fandt sted i området allerede for 40. 000 år siden, hvilket er nogle af verdens tidligste eksempler på disse aktiviteter.

Kongeriget eSwatini blev oprettet i begyndelsen af ​​1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans styre, at landet fik navnet Swaziland opkaldt efter bantustammen Swazi, som var begyndt at immigrere til området i 1400-tallet. Den hollandske republik Transvaal forsøgte at overtage kontrollen med landet i 1890'erne, men uden held. Efter borgerkrigen der varede fra 1899-1902 blev Swaziland et britisk protektorat.

Landet blev først selvstændigt i 1968, hvor monarkiet blev genoprettet. Landet er medlem af Commonwealth of Nations, hvilket betyder, at indbyggere i eSwatini og andre lande, der tidligere var kolonier under den britiske krone, har deres egne rettigheder i forbindelse med rejse og ophold i Storbritannien. Den politiske situation har siden selvstændiggørelsen været præget af kampen mellem monarkiet og tilhængere af en mere demokratisk styreform. I 2018 besluttede kongen, at landet skulle skifte navn fra Swaziland til eSwatini.

Samfund og politik

ESwatini er et monarki, hvor kongen i praksis har al magt. På trods af en lovændring i 2006, hvor flere borgerrettigheder blev vedtaget, har kongen stadig den absolutte magt. Kongen er statsoverhoved og udpeger landets regering. Mange af ministerne - herunder statsministeren - tilhører kongefamilien.

Kongen har også et råd, swazisernes nationale råd, som han selv udpeger. Desuden ejer kongen alt jord i hele eSwatini. Der er et parlament, som i teorien skal vedtage landets love. Kongen kan dog nedlægge veto mod alle lovforslag, og dermed forhindre loven i at blive vedtaget. Monarken udpeger også omkring en tredjedel af alle parlamentsmedlemmer og kan også opløse parlamentet, når han ønsker det.

Samfundet i eSwatini er inddelt i et komplekst klansystem, hvor aristokratiet i høj grad bestemmer dets indbyggeres rang og position i samfundet. Kvinder har en lav position i samfundet, hvor traditionelle regler og normer bidrager til diskrimination af kvinder. Hvert år afholdes festen "Umhlanga", en fest hvor unge kvinder fra hele landet rejser til kongens residensby for at synge og danse - det kontroversielle ved denne samling er, at kongen hvert år kan vælge nogle af kvinderne som koner. Ud over dette bliver LGBT+ personer regelmæssigt undertrykt og udsat for diskrimination. ESwatini er et af de lande i verden, som er hårdest ramt af HIV/AIDS.

Økonomi og handel

ESwatini er i høj grad præget af store forskelle mellem rig og fattig. ESwatini har et relativt højt BNP (bruttonationalprodukt) per. indbygger i forhold til andre afrikanske lande. Pengene er midlertidig meget ujævnt fordelt mellem nogle få meget rige mennesker og den fattige majoritet.

Størstedelen af befolkningen lever i landdistrikter og arbejder i landbruget. Store plantager producerer sukkerrør, majs, citrusfrugter og bomuld til eksport. Den fattige del af befolkningen driver små gårde og producerer hovedsageligt til eget forbrug. Sukkerproduktion er landets vigtigste indtægtskilde.

Korruption og uansvarligt pengebrug fra myndighederne har ført til at mange udenlandske investorer har været skeptiske med at investere i landet. Økonomien i eSwatini er tæt forbundet med økonomien i Sydafrika. Dette har gavnet landets økonomi, men også gjort den mere sårbar overfor forandringer og negative udsving i Sydafrika. På sigt kan AIDS-epidemien i landet være den største udfordring for landets økonomi.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Facebook. Befolkningstallene og HDI-indekset er fra FN, Økologisk fodaftryk er fra Global Footprint Network.

Kort over eSwatini