Estland

Sidst opdateret: 17.02.2021

Estland ligger i den nordøstlige del af Europa, der grænser op til Rusland, Letland og Østersøen. Estland, sammen med Letland og Litauen, kaldes de baltiske lande. Vidste du, at Estland var det første land i verden, der gennemførte et politisk valg med internetafstemning? På denne side finder du alt hvad du behøver at vide om landet.

Foto: Unsplash/Ilya Orehov

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Talinn
Etniske grupper: Estiske 68.7%, russiske 24.8%, ukrainske 1.7%, hviderussiske 1%, finner 0.6%, andre 3.2% (2011)
Sprog: Estisk 68,5%, russisk 29,6%, Ukrainsk 0,6%, andre/uspecificerede 1,3% (2011)
Religion: Protestanter 9,9 %, ortodokse 16,2 %, andre kristne 2,2%, andre 0,9%, ingen 54,1%, ikke specificeret 16,7% (2011)
Befolkningtal: 1 322 765 (2023)
Styreform: Republik
Areal: 45 227 km2
Valuta: Euro
Bruttonationalindkomst per indbygger: 46 697 PPP$
Nationaldag: 24. februar

Geografi

Estland er et lille land med en lang kyststrækning ved Østersøen og den Finske Bugt. Omkring 1500 øer og holme tilhører landet, hvoraf de to er så store, at de udgør deres egne amter. Estland er overvejende fladt, men i syd er der bakkede områder. Næsten en tredjedel af landet er sumpjord og mere end 40 % er dækket af skov. Der frygtes for konsekvenserne af hurtig skovrydning. Estland har over tusind søer, hvoraf Peipus er den største, og sammen med floden Narva danner en slags grænse til Rusland i øst. Der strides dog om grænserne mellem de to lande. Estland har både kyst- og fastlandsklima, og der er fire lige store årstider.

Landet har været en af Europas værste luftforurenere, hovedsageligt på grund af olieskifer, der bruges til energikraftværker, som derefter udsender store mængder af svovldioxid. Den forurenede luft med aske og slagger har spredt sig over store områder. For at opfylde EU's miljønormer i 2015 ombyggede man kraftværkerne. Forureningen var også et vigtigt emne i Estlands kamp for befrielse fra Sovjetunionen. Radioaktivt affald ved uranudvinding, ophobning af flybrændstoffer, eutrofiering, forurenet drikkevand og spildevand var ansvarligt for alvorlige skader under den sovjetiske æra, og oprydning herefter har haft store omkostninger.

Historie

Det område, vi i dag kender som Estland, var uafhængigt indtil 1200-tallet, hvor Danmark og Tyskland delte landet mellem sig. I 1346 solgte Danmark sin del til tyskerne efter et stort estisk oprør i Nord. Flere byer sluttede sig til Hanseforbundet, og mange havde gavn af dette. I 1500-tallet svækkede det tyske styre, og Sverige overtog gradvist landet. Rusland ønskede også området, og efter flere krige med Sverige vandt Rusland endelig kontrollen i 1721. En lang fredstid fulgte med genopbygning efter mange krige på estisk jord. I 1917 faldt Tsardom of Russia, og Estland erklærede sin uafhængighed. En uafhængighedskrig i de følgende år førte i 1920 til en fredsaftale, hvor Rusland accepterede kravet om uafhængighed.

Estland erklærede sig neutral, da 2. Første Verdenskrig brød ud i 1939, men en aftale mellem Tyskland og Sovjetunionen førte til landets tiltrædelse af Sovjetunionen i 1940. Sovjetisk styre blev afbrudt af tysk besættelse i 1941-1944, før Estland igen blev en del af Sovjetunionen. De sovjetiske besættelsesstyrker regerede brutalt Estland, nationaliserede industrien, kollektiviserede landbruget og øgede den politiske undertrykkelse. I 1991 kollapsede Sovjetunionen, og Estland blev uafhængigt. Uafhængighed blev efterfulgt af socialt kaos med energimangel, vandmangel, hyperinflation og høj arbejdsløshed. I foråret 2004 blev Estland medlem af Den Europæiske Union og NATO. Et af hovedargumenterne for medlemskab af Den Europæiske Union var, at Estland havde brug for beskyttelse mod Rusland, da forholdet mellem de to lande er meget anstrengt. Perioden efter EU-medlemskab blev efterfulgt af økonomisk vækst og et boom af højteknologiske virksomheder.

Samfund og politik

Estland er en parlamentarisk republik. Parlamentet vælger præsidenten for fem år, som derefter anbefaler en premierminister, der skal godkendes af Parlamentet. Parlamentet vælges direkte af folket. Siden uafhængigheden i 1991 har landet været ledet af ustabile koalitionsregeringer; før 2009 havde ingen regering tjent en fuld embedsperiode. Tærsklen er fem procent, og på grund af dette er det politiske spektrum af partier ofte præget af fusioner.

De demokratiske institutioner i Estland er stærke, og de grundlæggende rettigheder er nedfældet i forfatningen. Ifølge Freedom House er Estland det land med den højeste score i de baltiske lande. Kvinder, mindretal og statsløse er også garanteret rettigheder i henhold til forfatningen. Rusland er derimod en skarp kritiker af det estiske statsborgerskabssystem. På trods af at reglerne er blevet ændret i de senere år, er de stadig så strenge, at omkring halvdelen af de russisktalende indbyggere i Estland mangler statsborgerskab.

Økonomi og handel

De økonomiske problemer i Estland var store i årene efter, at landet fik sin uafhængighed. Overgangen fra en planøkonomi til en markedsøkonomi fik priserne til at stige drastisk, hyperinflation. I slutningen af 1990 'erne vendte den økonomiske situation, og økonomien voksede kraftigt gennem 2000' erne. i 2007 havde Estland EU ' s næsthøjeste økonomiske vækst. Estland indførte euroen som valuta i 2011.

I dag tegner servicesektoren sig for to tredjedele af BNP. Industrien tegner sig for en tredjedel, mens landbruget er blevet mindre vigtigt. Estland er et af de mest avancerede lande i Europa. Selv om landet er det rigeste af de baltiske lande, er arbejdsløsheden mærkbar, og mange af indbyggerne er stadig fattige.

Kort over Estland