Brasilien

Sidst opdateret: 16.01.2024

Brasilien er Sydamerikas største land målt i areal og grænser op til ni af de elleve andre lande på kontinentet. Vidste du, at landet er så stort, at det dækker fire forskellige tidszoner? På denne side finder du alt, hvad du har brug for at vide om Brasilien.

Foto: Unsplash/F Cary Snyder

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Brasília
Befolkning: Europæisk oprindelse 47,7%, europæisk+afrikansk oprindelse 43,1%, afrikansk oprindelse 7,6%, asiatisk oprindelse 1,1%, oprindelige folk 0,4% (2010)
Sprog: Portugisisk (officielt sprog), i mindre grad; spansk, tysk, italiensk, japansk, engelsk og forskellige lokale sprog.
Religion: Romersk-katolske 64,6%, andre katolikker 0,4%, forskellige protestanter 22,2%, andre kristne 0,7%, spiritister 2,2%, andre/uspecificerede 1,8%, ingen 8%, (2010)
Befolkningstal: 216 422 446 (2023)
Historie: Føderal republik
Areal: 8 515 770 Km2
Valuta: Brasiliansk Real
Bruttonationalindkomst per indbygger: 17 822 PPP$
Nationaldag: 7. september

Geografi

Brasilien er det femtestørste land i verden. Landet har et meget varieret landskab. I den nordlige del ligger verdens største regnskovsområde, Amazonas. Det er også hjemsted for Amazonfloden, som i volumen står for en tredjedel af alt flodvand på jorden. Den tropiske regnskov er hjemsted for 40.000 plantearter.

Den sydlige del af landet er dækket af bjerge og savanneområder med skove. Brasilien har også en lang kystlinje. Størstedelen af befolkningen bor på eller nær kysten, især i den sydøstlige del omkring byerne São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk, og det regner ofte hele året rundt. Der er ikke stor forskel på vinter og sommer.

Afskovning og fældning af regnskoven er det største miljøproblem i Brasilien. I den tropiske regnskov er jorden tynd, og skoven er sårbar. Minedrift, kvægavl, landbrug og byvækst er de vigtigste årsager til skovrydning. Tabet af regnskov fører til en reduktion i landets rige plante- og dyreliv, samtidig med at det truer den lokale oprindelige befolknings levebrød. Luft- og vandforurening udgør også store miljøproblemer, især i og omkring de større byer.

Historie

Det har boet mennesker i Brasilien i mere end 11 000 år. Urbefolkning drev med landbrug i nogle dele af landet, mens i andre dele levede de som jægere og samlere. Portugisere var de første europæere, der kom til området i år 1500 e.Kr. Da portugiserne ankom boede der mellem 3-5 millioner mennesker i området. En stor del af den oprindelige befolkning døde som følge af sygdomme, som portugiserne bragte med sig. Portugiserne etablerede sukker- og kaffeplantager i landet. For at skaffe billig arbejdskraft ble befolkningen brugt som slaver. Derudover fragtede kolonimagten mange millioner afrikanske slaver til landet.

I 1822 blev Brasilien selvstændig fra Portugal. Frem til 1889 var landet et kejserrige, hvor kaffe, produceret af slaver, var den vigtigste industri. Som det sidste land i verden afskaffede Brasilien slaveriet i 1888.

Efter et militæroprør i 1889 blev kejserriget erstattet af en republik. Landet har siden gennemgået store politiske omvæltninger. Fra 1930 til 1945, og fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Efter diktaturet blev styrtet for sidste gang har Brasilien udviklet et demokratisk styre. Store økonomiske uligheder og korruption har præget landets nyere politik.

Samfund og politik

Forfatningen fra 1988 markerer den endelige overgang fra militærdiktatur til demokrati. I dag er Brasilien en føderal republik. Præsidenten er landets stats- og regeringsleder og vælges hvert fjerde år. Præsidenten kan genvælges én gang, hvorefter han skal have siddet mindst én periode for at kunne stille op til valg igen. Kongressen har den lovgivende magt.

De store regionale, sociale og økonomiske forskelle i Brasilien gør landet vanskeligt at styre. Lige siden kolonitiden har landpolitik været et varmt emne, og Brasilien er det land i Sydamerika med den største økonomiske ulighed. Mere end 20 procent af befolkningen bor i slumkvarterer (favelas) rundt omkring i byerne. I mange af disse områder har politiet og staten mistet al kontrol, og organiserede kriminelle bander har overtaget magten. Fordelingen af jordbesiddelser i Brasilien er også meget ujævn. En lille del af befolkningen ejer en stor del af jorden, og derfor er der flere millioner jordløse landarbejdere. Voldskriminalitet er også et stort problem i landet. Racisme mod folk af afrikansk afstamning har længe været et stort problem i landet, og det er det stadig.

Det politiske klima i Brasilien har været præget af polarisering i de seneste år, hvor den tidligere præsident Jair Bolsonaro har repræsenteret højrefløjen og den tidligere og nuværende præsident Lula da Silva har repræsenteret venstrefløjen. Efter at Bolsonaro tabte valget til Lula i 2022, angreb Bolsonaro-tilhængere landets demokratiske institutioner (kongresbygningen, præsidentpaladset og højesteret) den 8. januar 2023 og nægtede at acceptere valgresultatet.

Økonomi og handel

Brasiliens økonomi er en blanding af kapitalisme og statskontrol. Trods stor udlandsgæld, korruption og mangel på uddannet arbejdskraft er Brasilien Sydamerikas største og vigtigste økonomi. Det er blandt de ti største økonomier i verden.

Landbruget står for en stor del af landets eksportindtægter. Brasilien er en stor producent af sojabønner, kaffe og bananer. Landet er også verdens største eksportør af kylling og oksekød. Andre vigtige landbrugsprodukter er sukkerrør, tobak, kakaobønner, hvede, majs og ris.

Brasilien er også det vigtigste industrialiserede land i Sydamerika. Landet producerer bl.a. biler, fly, elektriske produkter, gummiprodukter, tøj og tekstiler. Turisme og udvinding af mineraler og ædelsten er andre vigtige industrier.

FN-rollespil

I skoleåret 2023/24 tilbyder FN-forbundet et rollespil, hvor eleverne skal forsøge at løse en konflikt i Sikkerhedsrådet (Mali-konflikten). Brasilien er medlem af Sikkerhedsrådet, og de følgende afsnit er information relateret til dette spil.   

Læs mere om FN-rollespillet her.

Udenrigspolitik og relationer til andre lande i Sikkerhedsrådet  

Brasilien var et af de stiftende medlemmer af FN i 1945 og har aktivt støttet FN's arbejde lige siden. Landet har traditionelt været optaget af, at FN ikke skal tjene stormagternes interesser, men være til gavn for alle lande. Brasilien ønsker en permanent plads i FN's Sikkerhedsråd. De mener, at Sikkerhedsrådet bør have flere permanente pladser, og at disse bør besættes af lande fra Latinamerika og Afrika. Så ville Sikkerhedsrådets magt være bedre fordelt, og rådet ville være bedre i stand til at håndtere verdens konflikter. 

Brasilien er en handelspartner for mange lande, og økonomiske overvejelser er vigtige i udenrigspolitikken. Landet er medlem af BRICS - den uformelle organisation af store vækstøkonomier, hvor også Rusland og Kina er medlemmer.   

Kina er Brasiliens største handelspartner og vigtigste marked. I Kina ser man Brasilien som en værdifuld port til Sydamerika, og landene har et tæt forhold både politisk og økonomisk. Brasilien og USA er også vigtige for hinanden økonomisk.  

Handelshensyn har betydet, at Brasiliens holdning til Rusland og krigen i Ukraine har været noget uklar. Brasilien stemte for en fordømmelse af Rusland i FN's Generalforsamling, men har holdt sig mere neutral i andre fora.   

Frankrig er også et af de lande i Sikkerhedsrådet, som Brasilien har et bredt handels- og forretningssamarbejde med.

Tips

Brasilien har altid støttet FN's fredsbevarende operation i Mali (MINUSMA) og finder det beklageligt, at Mali ikke længere ønsker operationen i landet.

"De af jer, der er brasilianere, er meget kritiske over for, at de maliske myndigheder har inviteret militært personel fra Rusland. Erfaringer fra andre konflikter viser, at sådanne løsninger ikke er gode på hverken kort eller lang sigt og kan øge risikoen for menneskerettighedskrænkelser, ulovlig udvinding af ressourcer og politisk ustabilitet. Du er velkommen til at udtrykke din bekymring på mødet over, at Wagner-gruppens aktiviteter i Mali kan være finansieret af rettigheder til udvinding af mineraler og forskellige ressourcer i Mali. Det bringer Malis langsigtede udvikling i fare. De er også bekymrede over rapporter om grove menneskerettighedskrænkelser begået af den maliske hær og udenlandske krigere i Mali.

Ifølge Brasilien er manglen på politiske løsninger i Mali en kilde til uro og konflikt. Da de nuværende maliske myndigheder kom til magten ved et kup, er det vigtigt for dig, at de maliske myndigheder overholder deres løfte om at afholde nationale valg i foråret 2024. Mali har tidligere sagt, at det kan blive svært, hvis store dele af landet ikke er sikkert. Nu, hvor FN's fredsbevarende operation MINUSMA er blevet smidt ud af landet, er du bekymret for, at løftet om at afholde valg bliver annulleret. Det kan være nødvendigt at være lidt streng over for Mali på dette punkt. Hvad er Malis plan for at organisere valg uden FN's hjælp?

Ligesom Brasilien mener du også, at regionale aktører som Den Afrikanske Union (AU) og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) måske kan hjælpe med at organisere valget på en god måde. Men så skal Mali bede om denne hjælp. Hvis Mali gør det, kunne Sikkerhedsrådet måske overveje at yde finansiering?

Du er også optaget af, at kvinder, unge og etniske og religiøse minoriteter skal inkluderes i myndighedernes arbejde for fred i Mali. Det er den eneste måde, hvorpå freden kan blive varig. Du mener også, at det er afgørende, at myndighederne prioriterer udvikling og service til den centrale og nordlige del af landet. Der er alt for mange mennesker i Mali, som står uden uddannelse, arbejde og mad på bordet. De er et let bytte for terrorgrupper. Kampen mod terrorgrupper kan ikke kæmpes uden at opfylde befolkningens basale behov.

Disse tips skal hjælpe dig med at forstå det land, du skal repræsentere. Men det er vigtigt, at du ikke føler dig bundet af det, der står her. Når du laver FN-rollespillet, er du landet, og du er fri til at argumentere, som du vil.

Kort over Brasilien