FAO's mål er at opnå fødevaresikkerhed for alle. Alle skal have adgang til nok, næringsrig mad til at leve et sundere liv.

  • Udrydde sult, fødevareusikkerhed og underernæring.
  • Gøre landbruget mere produktivt og bæredygtigt.
  • Reducere fattigdom på landet.
  • Sikre effektiv og inkluderende fødevareproduktion.
  • Beskytte folks livsgrundlag mod kriser og katastrofer.
FAO logo
FAO logo

Hvordan arbejder FAO?

FAO har som ansvar at samle, analysere, overvåge og gøre data tilgængelig og information om madproduktion til medlemslandene. Organisationen er en kilde til viden for landene, således at de kan forbedre egne systemer og praksisser.

Organisationen kommer med årlige statusrapporter knyttet til deres hovedområder: mad og landbrug, fiskeri og havbrug, skovbrug og fødevaresikkerhed.

Endvidere er FAO et forum for medlemslandene, hvor de kan forhandle aftaler med hinanden med hjælp fra FAO.

Organisationen bistår medlemslandene i udformning af politik, love, standarder og regelværk, som omhandler fødevareproduktion, og de støtter landene i implementeringen af disse.

FAO udarbejder også internationale konventioner, normer og retningslinjer for landbrug, skovbrug og fiskeri.

FAO og Verdensmålene

FAO arbejder aktivt for at bidrage til, at verden når alle FN's Verdensmål. Organisationen lægger især vægt på 3 af målene. 

  Verdensmål 2 er det mest centrale mål for FAO. Der produceres mere end nok mad i dag til at brødføde alle. Alligevel er 811 millioner mennesker i verden kronisk underernærede. Det at få mad nok i sig til at leve et godt liv er en menneskerettighed, derfor er FAO's vigtigste mål at stoppe sult. 

Verdensmål 1 handler om at afskaffe fattigdom. Omtrent 3/4 af verdens ekstrem fattige bor på landet, og de fleste af disse har landbruget som levebrød. Derfor arbejder FAO for et mere inkluderende og bæredygtigt landbrug.

Verdensmål 10 handler om at reducere ulighed i og mellem lande. Fattige og sårbare mennesker, specielt kvinder på landet, har fortsat begrænset adgang til landområder, naturressourcer, finansiering og ydelser. At hjælpe dem, som driver opdrættet, holder husdyr, fisker og forvalter skov er afgørende for at løfte mennesker ud af fattigdom og reducere ulighed.

FAO's historie

Ideen om en organisation, som arbejder for mere viden om fødevaresikkerhed og ernæring er faktisk ældre end FN selv. Allerede i 1905 blev der afholdt en international konference i Roma, hvor Det internationale institut for landbrug blev stiftet – forløberen for det, som i dag er FAO.

FAO blev etableret i 1945, kun måneder efter at FN var blevet grundlagt. FAO var den første særorganisation, som FN oprettede.

Organisationen fik til opgave at hæve ernæringsniveauet i verden, forbedre landbrugsproduktiviteten og forbedre livet på landet.

Gentagne sultkatastrofer, specielt i 1970'ern og nu i de senere år, viser vigtigheden og betydningen af en organisation, som har viden om fødevaresikkerhed og madproduktio.

Særligt i Afrika er det områder, der fortsat lider af lav og dårlig fødevareproduktion. FN har advaret om, at flere lande i verden står på randen af sultkatastrofer.

Hvordan er FAO organiseret?

Mere end 190 lande er medlemmer i FAO, deriblandt også EU. FAO arbejder globalt, men mange af programmerne er specielt rettet mod udviklingslandene. Organisationens hovedkvarteret ligger i Rom, Italien.

Medlemslandene mødes hvert andet år. Under denne konference gennemgår medlemslandene det arbejde, som er belevet gjort siden forrige konference. Samtidig vedtages arbejdsplanen og budgettet for de kommende år. FAO finansieres gennem medlemskvoter og frivillige bidrag.

Under konferencen vælges også et råd bestående af 49 medlemslande. Rådet sider på posten 3 år ad gangen. Dette råd fungerer som FAO's udøvende organ mellem konferencerne.

Qu Dongyu har været chef for FAO siden 2019.

Læs mere

FN's Verdensmål

FAO's egen hjemmeside